Inkubatsioon

Loomeinkubaatori inkubatsiooniprogrammi abiga lood eduka ja jätkusuutliku ettevõtte ning jõuad püstitatud eesmärkideni.

 • Programmi jooksul toimuvad koolitused, seminarid, networking üritused (enam kui 30 temaatilist sündmust).
 • Iga ettevõte saab personaalse konsultandi (kuni 2 konsultatsiooni kuus), kes juhendab läbi programmi ja pakub kõrvaltvaataja pilku.
 • Vastavalt vajadusele viiakse ettevõtted kokku mentoritega, kes pakuvad eriteadmisi ja nõu konkreetsetes valdkondades (kokku 8h mentorlust programmi jooksul).
 • Kogukond teiste programmis osalevate ettevõtjatega.

Inkubatsiooni lõpuks on ettevõttel toimiv ärimudel, läbi mõeldud brändi- ja turundusstrateegia. Ettevõtja on läbi arvutanud finantsplaani ja toote hinnastamise. Lisaks on ettevõte analüüsinud võimalusi ringmajanduse rakendamiseks.

Programm lõpeb ettevõtte esitlusega žürii ees ning selguvad hooaja parimad ettevõtjad.

Inkubatsioon keskendub järgnevatele teemadele:

 • Ettevõtte ärimudel ja väärtuspakkumine
 • Toote / teenuse elukaar ja ringmajandus
 • Brändistrateegia ja turunduse alused
 • Turunduskanalid
 • Toote/teenuse hinnastamine ja finantsid
 • Pitchimine ja ettevõtte esitlus

 

Hind 60€/kuus +km 

Inkubatsiooni sihtgrupp:

 • Alustavad ettevõtted, sh. tootvad disainerid, väiketootjad, teenusepakkujad, platvormide loojad, start-upid;
 • Toote / teenuse prototüüp on valmis ja olemas esimesed kliendid;
 • Asutajal on võimekus, motivatsioon ja ajaressurss ettevõtte arendamisega tegeleda.

 

Liitumisprotsess koosneb järgmistest etappidest:

Programmi ajakava: