Baltic2Hand

Baltic2Hand projekti eesmärk on toetada tekstiilide taaskasutust ja vähendada tekstiilijäätmeid, arendades second-hand ettevõtete ärimudeleid. Projekti kestus on 01.04.2023-01.04.2026 ning projekti partnerid on Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist.

Projekti partnerid on lisaks Loomeinkubaatorile, Laurea University of Applied Sciences, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Sustainability InnoCenter ja Turku University of Applied Sciences.

Projekt on kaasrahastatud Interreg Central Baltic programmist.

Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021

Projekti eesmärgiks on Eesti loomemajanduse ettevõtete juurdekasvu ja olemasolevate ettevõtete arengu toetamine läbi tugiteenuste ning esindusvõimaluste pakkumise ning teiste majandussektoritega koostöö arendamise kaudu, et tagada loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja ekspordivõimekus. Projekti kestus 01.01.2020 – 31.12.2021.

MELT innovatsioonifoorum

MELT Innovatsioonifoorum on Tallinna Loomeinkubaatori poolt ellu kutsutud ja aastast 2016 toimuv foorum-konverents, mis toob kokku loomemajanduse ja teiste valdkondade esindajad tõestamaks praktilistele näidetele toetudes, et erinevate valdkondade ühendamine võib luua innovaatilist kvaliteeti. Täna Tallinna ettevõtluskeskusega koostöös toimuv suursündmus võtab vaatluse alla mitmed erinevad valdkonnad, mida lahkavad nii kohalikud kui välismaised omaala eksperdid. Foorumil on üle 20 erineva ettekande ning üle 500 külalise.

Loomemajanduse ettevõtete inkubatsioon 2017-2019

Projekti eesmärgiks on inkubantide konkurentsivõime ehk turutingimustes teenitud käibe ja kasumi kasv ning eksportivate loomeettevõtjate arvu suurenemine, sh nende tootmisvõimekuse arendamine. Eksport ja rahvusvahelistumine on Tallinna Loomeinkubaatori üks tähtsaimatest strateegilistest suundadest, millele inkubaator oma tegevustes pidevalt keskendub.

Creative Ports

Creative Ports projekti eesmärk on toetada Läänemere piirkonna loome- ja kultuurivaldkonna jätkusuutlikku kasvu ja tööhõivet tõhustades valdkonnaga seotud ettevõtete ja tugiorganisatsioonide rahvusvahelistumist. Projekti raames tuuakse kokku need sihtgrupid ning toetatakse loome-ja kultuurisektori rahvusvahelistumist kompetentside ühendamise teel. Projekti on kaasrahastatud Interreg Baltic Sea Region Programmi poolt ligi 3 miljoni euro ulatuses. Projektis osalevaid partnereid on kaheksast Läänemere piirkonna riigist. Projekti kestus 01.01.2019-30.06.2021.

 

Interregional Baltic Sea Region

Lean in the women business angel community (LEAN IN EU WBAs)

Lean in the EU Women Business Angels (Lean in EU WBAs) on Euroopa Komisjoni rahastatud arenguprojekt, mille eesmärk on tõsta naisinvestorite ja naisettevõtjate osakaalu Euroopas ning toetada nende arengut. Projektipartnereid oli nii Itaaliast, Hispaaniast, Kreekast, Suurbritanniast, Belgiast ja Eestist (lisaks Tallinna Loomeinkubaatorile ka EstBAN). Projekti kestus 01.01.2017-31.12.2018

The Talsinki Metropolitan Incubation

Talsinki Metropolitan Incubation projekti eesmärgiks oli luua Kesk- Läänemere regioonis 30 uut teadmistemahukat ühisettevõtet ning arendada Tallinna ja Helsingi piirkonna ettevõtetevahelist koostööd. Koostöö keskmes olid IKT, tervisetehnoloogia, rohetehnoloogia ja loomemajanduse valdkonnad. Projekti partnered: Tallinna Teaduspargi Tehnopol, Tallinna Loomeinkubaatori, Laurea Rakenduskõrgkooli, Edela-Soome Rakenduskõrgkooli ja Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni toel Eesti-Soome startupid kaht riiki ja linna ühendavatel üritustel ja koolitustel, mille kaudu leidsid rahastuse või töötaja naaberriigist mitmed startupid. Projekti kestus 01.10.2015-30.09.2018