Baltic2Hand

Baltic2Hand projekti eesmärk on toetada tekstiilide taaskasutust ja vähendada tekstiilijäätmeid, arendades second-hand ettevõtete ärimudeleid. Projekti kestus on 01.04.2023-01.04.2026 ning projekti partnerid on Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist.

Projekti partnerid on lisaks Loomeinkubaatorile, Laurea University of Applied Sciences, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Sustainability InnoCenter ja Turku University of Applied Sciences.

Projekt on kaasrahastatud Interreg Central Baltic programmist.

Creative Circular Cities

Projektis Creative Circular Cities tutvustavad kohalikud omavalitsused, ettevõtlust toetavad organisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid kuues demolinnas, kuidas kultuuri- ja loomesektorid ning -tööstused võivad võimendada ringmajandavate ettevõtete kasvu ning edendada ringtarbimist inimeste seas.

Projektis osalevad partnerid 6-st demolinnast: Aarhus (DK), Kiel (DE), Gdynia (PL), Riia (LV), Tallinn (EE) ja Turu (FI).

Projekt kestab 01.11.2023-31.10.2026.

Projekti rahastab 80% ulatuses EU Interreg Läänemere piirkonna programm ja kogueelarve on ligikaudu neli miljonit eurot.

CiD Innovation Alliance

CiD projekti juhivad 11 partnerit üle Euroopa, et arendada innovatsiooni teadus- ja koolitustegevuses urbanismi, arhitektuuri ning toote- ja teenustedisaini alal. Peamised teemad on uus nägemus ringmajanduse disainist, linnamuutus kliimaneutraalsuse suunas ja bioinnovatsioon renoveerimislaine jaoks.

Seda projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusagentuuri EACEA kaudu toetuslepingu nr 101111686 alusel.

Projekt kestab 01.09.2023 – 31.08.2026.

CreativeGPS

CreativeGPS projekt toetab loomespetsialiste tööturul orienteerumisel. Oskuste arendamise programm arendab osalejate võimeid juhtida karjääri ebatüüpilises keskkonnas vajalike pehmete oskuste ja ettevõtlusvõimaluste kaudu. 

CreativeGPS projekti eelarvest 80% tuleb Interreg Central Baltic programmist ja ülejäänud 20% projekti partneritelt.

Projekti partnerid on Tallinna Loomeinkubaator, Northern Dimension Partnership on Culture Secretariat, Trade Union for Art and Culture Professionals TAKU.

Projekt kestab 01.01.2024 – 30.06.2025.

Tallinna Loomeinkubaatori tugiteenused loomeettevõtjatele jätkusuutlikuks arenguks ja ekspordivõimekuse kasvuks

“Tallinna Loomeinkubaatori tugiteenused loomeettevõtjatele jätkusuutlikuks arenguks ja ekspordivõimekuse kasvuks” projekti eesmärgiks on arendada alustavate ja tegutsevate loomeettevõtjate teadmisi ja oskusi, selleks et tõsta loomeettevõtjate konkurentsivõimet ja kasvatada ekspordivõimekust, pakkudes neile tõhusat, kvaliteetset ja sihtrühma vajadustele ning eripäradele vastavat tugiteenust.

Projekt kestab 01.01.2024 – 31.12.2025.