Tallinna Loomeinkubaator on ettevõtjaid toetanud eksporditoetusega, mille eesmärgiks on alustavate Eesti ettevõtete kasvu kiirendamine ja ekspordivõimekuse suurendamine.

Inkubaator toetab ettevõtjaid eksporditegevuste planeerimisel ja elluviimisel ning sihtturul ärikontaktide leidmisel.

Varasemalt välja antud eksporditoetuse maksimaalne suurus on olnud 5000 eurot, omaosalus 20% projekti maksumusest. Toetuse abil on ettevõtetel olnud võimalik läbi viia sihtturu turu-uuring, arendada brändiarhitektuuri, valmistada reklaammaterjale, osaleda välismessidel ja teostada välisturu nõuetest lähtuvat tootearendust.