Tallinna Loomeinkubaatori poolt välja antava eksporditoetuse eesmärgiks on alustavate Eesti ettevõtete kasvu kiirendamine ja ekspordivõimekuse suurendamine.

Lisaks rahalisele toele pakub inkubaator ettevõtjatele tuge eksporditegevuste planeerimisel ja elluviimisel ning sihtturul ärikontaktide leidmisel.

Eksporditoetuse maksimaalne suurus on 5000 eurot, omaosalus 20% projekti maksumusest. Taotlusvoore on aastas kuni kaks. Toetuse abil on ettevõtetel võimalik läbi viia sihtturu turu-uuring, arendada brändiarhitektuuri, valmistada reklaammaterjale, osaleda välismessidel ja teostada välisturu nõuetest lähtuvat tootearendust.

Rahvusvaheline koostöö

Meie koostöö välispartneritega hõlmab nii Creative Meetup platvormi, mille eesmärgiks on inkubantide ja mentorite vahetus platvormiga liitunud inkubaatorite vahel kui ka rahvusvahelisi projekte, mida aastate jooksul on kogunenud kümneid. 2021. aasta aktiivsed projektid on Talsinki Metropolitan Incubation,  Creative Ports,  ja Politecnico di Milano.