Eesti disainiga on võimalik maailma vallutada

Konkurentsieelis läbi zero-waste tootmise

Sirli ja Liis, Kira Shoes, inkubant

Mentorite toel julgemad otsused ja kiirem kasv

Triin ja Keit, John Blund, vilistlane

Minu hüppelaud ettevõtlusmaailma