Loomesektor aitab muuta linnad jätkusuutlikumaks: Läänemere piirkonnas käivitati uus projekt

27. dets 2023

Taani Kultuuriinstituudi juhitud rahvusvaheline konsortsium on käivitanud projekti “Creative Circular Cities” (CCC). Projektis osaleb kuus Läänemere piirkonna linna – Aarhus (Taani), Kiel (Saksamaa), Gdynia (Poola), Riia (Läti), Tallinn (Eesti) ja Turu (Soome) – kes arendavad, katsetavad ja edendavad ühiselt kultuuri- ja loomesektorite ning -tööstuse poolt juhitud lahendusi, mis toetavad üleminekut lineaarselt majanduselt ringmajandusele.

Projekti konsortsiumis on koos Tallinna Loomeinkubaatoriga 14 partnerit – omavalitsused, ettevõtlust toetavad organisatsioonid, kaasatud linnade valitsusvälised organisatsioonid ja riikidevahelised võrgustikuorganisatsioonid.

Taani Kultuuriinstituudi Eesti, Läti ja Leedu piirkonnadirektor Lizaveta Dubinka-Hushcha projekti eesmärgist ja ambitsioonist: “Ringmajandus on eelkõige filosoofia, elustiil, mis põhineb ühisel usul inimese koosloomele kui lisandväärtusesse. Tee jätkusuutliku ringühiskonna poole algab selle liikmete mõtetes, kus kultuur on loovuse katalüsaator ja uute ideede juht. Meie eesmärk on ületada lõhed otsustamise, äri ja kunsti vahel, ühendades need ringikujuliseks ja jätkusuutlikuks süsteemiks.”

Aastakümneid on loomemajandust, nagu mood ja disain, seostatud tarbimise ja ületootmisega. Siiski on ka kultuuri- ja loomesektoril märkimisväärseid teadmisi ja kogemusi, mis võivad toetada ja arendada ringseid ärimudeleid ja -tavasid. Oma uuenduslike lähenemisviiside ja suure mõjuga inimeste harjumustele ja mõtteviisidele pakuvad kultuuri- ja loomemajandus suurt potentsiaali ringleva elustiili edendamiseks. Seda potentsiaali kasutatakse nüüd projektis „Creative Circular Cities.“

Ringmajandusele üleminekuks ei ole puudu ambitsioonist, vaid puuduvad konkreetsed vahendid selle saavutamiseks. Vaja on uusi meetodeid ja mõtteviise, mida on ettevõtetel, kodanikele ja omavalitsustel lihtne rakendada. „Creative Circular Cities“ projekti eesmärk on arendada, katsetada ja jagada “lahendusi”, mida Läänemere-äärsed linnad saavad hõlpsasti konkreetseteks tegudeks muuta.

Projekt viiakse ellu novembrist 2023 kuni novembrini 2026. Seda rahastab 80% ulatuses EL Interreg Läänemere piirkonna programm kogueelarvega ligikaudu neli miljonit eurot.