Riik toetab loomeettevõtjate tugisüsteemi

21. dets 2023

EASi ja KredExi ühendasutus toetab kokku ligi 1,6 miljoni euroga 11 tugiteenuste pakkujat, kelle eesmärk on toetada loomeettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. Tugiteenuste pakkujad loovad loomeettevõtjatele võimalused oma toodete, teenuste ja ärimudelite arendamiseks.

EASi ja KredExi ühendasutuse toetuste osakonna juhi Monica Hankovi sõnul on eesmärk suurendada loomesektori ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust. „Ekspordi takistuseks on sageli ettevõtete väiksus – mahud ei ole piisavad, turuteadlikkus ja turusuutlikkus on madalad. Edukat tegevust välisturgudel soodustab vastavate arenguprogrammide pakkumine, ligipääs rahvusvaheliste ekspertide teadmistele ja ettevõtete tihedam koostöö. Just nendele tegevustele loomemajanduse tugiteenuste pakkujad keskenduvad,“ selgitas Hankov.

Näiteks käivitatakse toetuse abil Pärnumaa loomeettevõtjatele suunatud disainiKOBARa arenguprogramm. „Meil on seni Pärnumaal puudunud toetav hariduspakkumine, loomeettevõtluse ümber koondunud ekspertide võrgustik ja valdkondlikud teenused. Loomemajanduse tugiteenuse toetus aitab meil seda kitsaskohta leevendada,“ sõnas Pärnumaa Arenduskeskuse disainiKOBARa juht Margit Kool.

Tema sõnul on disainiKOBAR toeks ettevõtetes disainiprotsesside käivitamisel ning uute teenuste ja toodete arendamisel, et kasvatada pikaajaliselt ettevõtete konkurentsivõimet nii kodu- kui ka välisturgudel.

Teised loomeettevõtjatele tugiteenuseid pakkuvad toetuse saajad on:

  • BMO OÜ, mille eesmärk on arendada Eesti audiovisuaalvaldkonna ettevõtlus-​ ja ekspordipotentsiaali, pakkudes terviklikku tugiteenuste paketti nii filmi-​ kui sidusvaldkondade ettevõtetele.
  • MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, mille eesmärk on luua terviklik arenguprogrammide süsteem, mis toetab kaasaegse kunsti ettevõtete konkurentsivõime kasvu.
  • MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus, mille eesmärk on pakkuda ringse arhitektuuri teenust. See on Eesti arhitektidele loodud keskkonnasäästliku ruumiplaneerimise täiendkursus, mis keskendub kohalike olemasolevate materjalide korduskasutamise ja ka regeneratiivsete ning keskkonnasäästlike materjalide tundmaõppimisele.
  • Turundajate Liit MTÜ, mille eesmärgiks on arendada Turundajate Liitu kuuluvate loovagentuuride teadmisi ja oskusi ning saavutada püstitatud ärilisi eesmärke, tõsta ekspordialast võimekust ning suurendada lisandväärtust.
  • Eesti Virtuaal-​ ja Liitreaalsuse Assotsiatsioon, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti XR-​sektori (laiendatud reaalsuse) ettevõtete positsiooni välisturgudel. Eesti XR-​ettevõtted tegutsevad erinevates ärivertikaalides näiteks nagu haridus, meelelahutus, turism jne.
  • SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, mille eesmärgiks on arendada alustavate ja tegutsevate loomeettevõtjate teadmisi ja oskusi, selleks et tõsta loomeettevõtjate konkurentsivõimet ja kasvatada ekspordivõimekust, pakkudes neile tõhusat, kvaliteetset ja sihtrühma vajadustele ning eripäradele vastavat tugiteenust.
  • MTÜ Eesti Disainikeskus, mille eesmärgiks on toetada Eesti disainerite ja disainiettevõtete kompetentside arengut ja rahvusvahelistumist ning aidata arendada disainerite koostööd teiste sektorite ettevõtete ja organisatsioonidega.
  • ADM Interactive OÜ, mille eesmärgiks on aidata digitaalset toodet ehitavatel loovidudel disainida ja testida oma toodet välisturgude kasutajatele vastavalt ja viia see järgmisele tasemele ning nii leida kas oma probleemi-​lahenduse sobivus, lahenduse-​kliendi sobivus, toote-​turu sobivus või saada tuge startupi skaleerimisfaasis tootearenduse poolelt.
  • Ele23 OÜ, mille eesmärgiks on uute creative-​tech ideede arendamine läbi maratonide, kus programmi valitud meeskonnad viiakse nende teekonnal järgmisele tasemele, olgu selleks siis uue idee käivitamine või olemasoleva käibe kasvatamine, aidates kaasa nende ettevõtete rahvusvahelisele edule ja majanduslikule kasvule.

Loomemajanduse tugiteenuste taotlusvooru kaasrahastab Euroopa Liit.

ALLIKAS: https://eas.ee/riik-toetab-loomeettevotjate-tugisusteemi/