Loomeinkubaator ja TalTech tõid kokku üliõpilased, ringmajanduse eksperdid ja ettevõtjad

15. veebr 2023

11. veebruaril toimus MEKTORY’s Tallinna Loomeinkubaatori ja TalTech’I koostöös Ideedesprint, mille eesmärk oli leida täiendavaid ideid loodavale loome- ja ringmajanduskeskusele. Ideedesprint tõi kokku üliõpilased, eksperdid ja ettevõtjad, kelle koostöös sündisid uuenduslikud ideed ja lahendused, millega toetada üleminekut ringmajandusele ja jätkusuutlikule ettevõtlusele.

Ideedesprindi avasõnad ütlesid Loomeinkubaatori juhataja Anu Lõhmus ja TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping. Ringmajanduse edulugusid ja põhimõtteid tutvustas Keskkonnaministeeriumi nõunik Krista Kupits. Samuti jagas TalTech’i lektor Ulrika Hurt näiteid ringmajanduslikest mudelitest ning suunised disainisprindiks andis TalTech’i Uusettevõtluse keskuse projektijuht Rasmus Kalep.

„Ideedesprindi laupäevaku tiimide aktiivsest koostööst sündisid mitmed lennukad ideed ja ettepanekud loodava keskuse täiendavateks sisutegevusteks. Mitmete tiimide ettekannetest tulid esile ootused avaliku kasutusega töötubade ja -ruumide osas. Samuti on ideed seotud ringmajanduse tervikliku tutvustamisega, ringmajandusalaste teadmiste ja inspiratsiooni jagamisega läbi interaktiivsete näituste, workshop’ide, ürituste, sündmuste ja koostööpartneritega. Ideedesprindil lähenesid tiimid keskuse kontseptsiooni loomisele erinevate nurkade alt. Mõned tiimid leidsid ideid kogu keskuse jaoks terviklikult, osa jällegi keskendus teatud teemale ning väga leidlik oli integratsioon ringmajanduse ja digisektoriga,“ jagas Ideedesprindi kogemust Loomeinkubaatori projektijuht Kristel Mõistus.

„Tekkis uuenduslikke ideid interaktiivsest VR lahendusest, ringmajandavate ettevõtete koostööplatvormist ja palju muud põnevat ning huvitavat. Ideedesprint näitas kui oluline on kaasata arutellu erineva taustaga inimesed, kes oskavad seeläbi koostöös tulla ideede peale, millele tõuke annab just mitmekülgne varasem kogemus. Kindlasti on plaanis koostööd TalTech’iga jätkata ka edaspidi, et tuua kokku just erineva taustateadmistega eksperdid. Samuti jätkame koostööd ka keskuse ehituse tehnilise poole pealt,“ sõnas Loomeinkubaatori juhataja Anu Lõhmus.

„Ideedesprindi õhkkond oli töine ning meeldiv on tõdeda, et ka võistkonnad, kelle liikmed tutvusid alles samal päeva töötasid konstruktiivselt ja sisukalt. Esile võib tuua veel seda, et lisaks hulgaliselt praktiliste ideede esitlemisele, toimus ka mentorite omavaheline võrgustamine,“ sõnas TalTech’i vanemlektor Tiia Plamus.

Meeskondade uuenduslikke ideid tunnustasid head partnerid Tallinna Ettevõtluskeskus ja MELT Innovatsioonifoorum, Latitude59 ning Impact Day.

Latitude59 piletid võitis tiim koosseisus Veiko Parts, Margus Kullerkupp, Raivo Videvik, Priit Joonas ja Eva-Ingrid Rõõm, kelle lahendus oli kõige innovaatilisem ning fookuses oli energiatõhusus. Impact Day 2023 kui Baltikumi suurim jätkusuutlikkuse festival otsustas toetada kõige suurema potentsiaalse mõjuga ideed, ning võitjatiimi kuulusid Erika Truuver, Mayri Tiido, Laura Truija ja Anet Adamson. Lisaks sai erilise märkimise Indrek Linnuste, kes tõi fookusesse ligipääsetavuse tagamise. MELT Innovatsioonifoorumi 2023 piletid läksid tiimidele, kus ideid esitlesid Mirje Roasto, Benjamin Benoit-Lamarre, Manu Ganji, Kerli Kaelep, Kristel Pachel, Marek Truumann, Marili Otstak, pakkudes välja uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi, kuidas kaasahaaravalt esitleda ringmajanduslikku ettevõtet ning kuidas luua platvorm jätkusuutlike ettevõtete kokku toomiseks.

Ideedesprindil olid päeva jooksul meeskondadele abiks Keskkonnaministeeriumi nõunik Krista Kupits, Rohetiigrist Külliki Kesa, Eesti Kunstiakadeemiast Maria Kristiin Peterson, TalTech’i lektorid Ulrika Hurt, Tiia Plamus, Simo Ilomets ning Loomeinkubaatorist Anu Lõhmus, Kristel Mõistus ja Helen Arme. Ideedesprindi partnerid on Tallinna Ettevõtluskeskus ja MELT Innovatsioonifoorum, Latitude59 ning Impact Day, kes panid parimatele välja ka auhinnad.

Tallinna Loomeinkubaator pakub ettevõtjatele kuni 24-kuulist inkubatsiooniprogrammi, kus äri kasvamisse panustavad personaalne konsultant ja oma ala tippekspertidest mentorid. Lisaks korraldab Loomeinkubaator koolitusi, seminare, workshop’e, ühisturundus- ja ekspordiplatvormi. Loomeinkubaatori programmis on osalenud mitmed ringmajandavad ettevõtted: KIRA, Myceen, RAIKU, Ringkarp jpt.

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja. Teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajana toob TalTech kokku teadlasi, üliõpilasi ja ettevõtjaid tervest maailmast.