Loome- ja ringmajanduskeskuse projekteerimishanke võitis Projektibüroo kavandiga „Kask“

11. mai 2022

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid poolt välja kuulutatud projekteerimishanke, Poldri 3 rajatava Tallinna loome- ja ringmajanduskeskuse hoone projekteerija leidmiseks, võitis Projektibüroo OÜ kavandiga „Kask.”

Projektibüroo OÜ „Kask“ ideekavand leidis žürii poolt kõrge hinnangu kui suurima potentsiaaliga arhitektuurilahendus. Ideelahenduses on ruum jaotatud mitmekülgselt ja otseselt arvestatud tulevase ringmajanduskeskuse ruumiprogrammiga – madalamad osad sobivad hästi keskendumiseks ja kõrgemad ruumid soosivad koostööd ja arutelusid. Samuti on läbi mõeldud energiatõhususe saavutamine ja eesmärgiks on projekteerida  liginullenergiahoone.

„Siseruumi märksõnadeks on loomulik valgus, funktsionaalsus, mängulisus ja säästlikud ülalpidamiskulud. Pakutud lahendus toetab keskuse sisu eesmärke,“ sõnas SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid juhataja Anu Lõhmus. Žürii liikme Oliver Alveri sõnul oli tegemist igati õnnestunud hankega, „Kõik esitatud ideekavandid olid väga huvitavad.“

2023. aastal ehitatav loome- ja ringmajanduskeskus on valdkonnas uute ideede ja võimaluste jagaja, kus põhifookuses on, kuidas ringmajanduslik teadmine integreerida ettevõtlusesse ja ärimudelitesse. Miljööväärtuslikus piirkonnas heas seisukorras olev paekivihoone säilitatakse ja ehitatakse kahekorruseliseks ning ümbritsev ala kujundatakse osaks linna rohekoridoris. Hoone idaosas on kavandatud võimalik juurdeehitus.

Esitatud ideekavandite hindamise žüriis osalesid, Tallinna Strateegiakeskuse arhitekt Paco-Ernest Ulman, Tallinna Linnavaraameti ehitusinsener Martin Käärid ning Tallinna Linnaplaneerimise ametist arhitekt-ekspert Oliver Alver. Parima pakkumise väljaselgitamisel võeti arvesse ka arhitekti ning projekteerija erialast kogemust ning projekteerimistööde hinda.

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, mis ühendab Tallinna Loomeinkubaatorit ja Tallinn Design House-i, tegutseb aastast 2006. Varasemale inkubatsiooni ja loomemajanduse arenduskeskuse tegevustele lisandus 2020. aastal ringmajanduse fookus.

Ideekavandi „Kask“ fotod: https://www.dropbox.com/scl/fo/qosla1fg9yrdxhaym0m4p/h?dl=0&rlkey=23rfdyvoltp1ttva1uc0jeszv