Loomeinkubaatori rahalise toetuse eksporttegevuse hoogustamiseks sai KIRA

2. mai 2022

Loomeinkubaatori 5000 euro suuruse toetuse välisturgudele sisenemiseks sai inkubant KIRA. Ekspordi projektide puhul hindas komisjon ekspordiprojekti realistlikkust, ettevõtte tegevusajalugu, väärtuspakkumist, sihtgrupi ja müügistrateegia valikut, meeskonda ja projekti eelarve asjakohasust. Loomeinkubaatori inkubantidele avatud konkursil esitlesid hindamiskomisjonile oma ekspordiplaane veel inkubandid PaulBerg ja Rookroon.

29. aprillil kogunenud hindamiskomisjonis osalesid Krista Kink, Ruth Helene Melioranski, Kari Maripuu ja Helen Lang. Komisjonile esitlesid oma plaane KIRA, PaulBerg ja Rookroon. Enne komisjoni hindas ja andis esmastele ekspordiplaanidele tagasisidet Loomeinkubaatori meeskond.

Hindamiskomisjonile eelnenud sissejuhatuses rõhutas Loomeinkubaatori juhataja Anu Lõhmus esitatud ekspordiplaanide üldist tugevust. „Lisaks ambitsioonile on ettevõtetel tõsised sammud välisturgudele sisenemiseks juba tehtud ja positiive tagasiside nendelt turgudelt olemas.“

Hindamiskomisjon otsustas anda KIRA-le rahalise toetuse eksporttegevuse hoogustamiseks. KIRA-l on plaan siseneda Saksamaa turule ja täpsemalt Lõuna-Saksamaale. Turul on juba leitud  kohalikud partnerid ja kanalid, mille kaudu müüki teha. “Välisturule sisenemise hoogustamiseks on toetus ettevõttele käesoleval hetkel vajalik,” sõnas komisjon tagasisides. KIRA üheks tugevuseks hindas komisjon ka nende tootmisvõimekust, millega ekspordiplaaniga seatud eesmärke täita. Planeeritavatest kuludest saab eksporditoetusega katta kuni 80%.

Teisi ekspordiplaane esitanud ettevõtteid oodatakse kindlasti oma plaani sügisel uuesti esitlema. Esialgu oli komisjon ühel nõul, et ettevõtted peaksid veel tegema turule sisenemiseks eeltööd. „Turule sisenemisel ja seal kanna kinnitamisel ei piisa ühel messil käimisest. On vaja tõsta üldist nähtavust ning panustada turundusse ja kommunikatsiooni,“ sõnas hindamiskomisjoni liige Ruth Helene Melioranski.

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on oma tegevuse jooksul alates 2006. aastast otseselt või kaudselt mõjutanud enam kui 1000 ettevõtja äritegevust läbi nõustamiste, inkubatsiooni ja ekspordisuunaliste välistegevuste. Loomeinkubaator on alates 2014. aastast toetanud ettevõtete välisturgudele sisenemist ja rahalist tuge selleks on saanud senini 16 ettevõtet. Varasemalt on eksporditoetuse saajateks olnud näiteks Berrichi, Triibuvineer, SOMA Jewellery, Craftory, GoWorkaBit, Hoopy, Maru VR.

KIRA meeskond