Kuidas alustada ettevõttes ringmajandusega?

10. mai 2021

Kas ettevõtte juba töötavasse ärimudelisse on võimalik integreerida ringmajanduslikud põhimõtted? Kuidas peaks alustama ringdisaini juurutamisest ettevõttes?

Rigmajanduslike põhimõtete järgimise olulisus, ettevõtte ärimudeli edukuses, mängib iga päevaga aina suuremat rolli. Juba täna on tekkinud ilmingud tarbimismudelite muutusest – teadlikumad tarbijad  teevad üha rohkem ostuotsuseid ettevõtte ressursikasutuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvalt. Lisaks kallinevad pikas perspektiivis ressursid ja samas toetab ka tehnoloogiline areng muutuste läbiviimist.

Lähiaastatel tekib ka regulatiivne ehk seaduslik surve. Kõigest sellest tulenevalt on õige aeg tegutseda ja mõelda ringsele väärtusloomele ettevõtetes.

Esimese sammuna võiks teha analüüsi ehk hinnata ettevõtte ringdisaini suutlikkust, võimalusi ja ka vajadust.

Ringdisaini suutlikkuse hindamine ettevõttes:

 • Olemasoleva strateegia ning väärtuspakkumise analüüs
 • Tootearendus ja tootmisprotsesside analüüs (sama ka teenuste kohta)
 • Ettevõtteväliste seoste hindamine (partnerid, kliendid, tarnijad)

Pärast ülalpool nimetatud analüüsi, on teiseks sammuks ringdisaini strateegia valik.

Uue ringdisaini strateegia loomisel või vana parandamisel, võiks mõelda läbi järgmised etapid:

 • Materjalide valik (materjalide mitmekesisuse vähendamine)
 • Materjalide kasutuse optimeerimine ja jääkide tekke vältimine. Võimalusel jääkide ümbersuunamine tagasi tootmisse.
 • Toote eluea pikendamine
 • Toote kerge lahtimonteeritavus
 • Toode on disainitud nii, et seda on lihtne suunata uuesti ringlusse või jäätmete kodumisssüteemi.
 • Uued ärimudelid (kaaluda, kas võimalik kasutada mõnd mitteklassikalist ärimudelit)

Pärast ringdisaini suutlikkuse hindamist ja ringdisaini strateegia valikut, on võimalik liikuda edasi ettevõtte võimaluste rakendamise juurde. Kõiki etappe ei ole vaja korraga ellu viia, alustada võib väiksemate, lihtsasti elluviidavate tegevustega.

Mõne aja möödumisel, on soovitatav vahehindamine senistele muudatustele ja vajadusel võiks seada uued eesmärgid, sh arvestades tarbijakäitumise muutust ning rakendada tegevused, mida on kohe võimalik teostada ringdisaini strateegia valikus nimetatust.

Need ongi esimesed sammud teel ringmajanduslike ärimudelite poole.

Mis on ringmajandus?


Mis on ringmajandus_Loomeinkubaator

                                Allikas: europarl.europa.eu

Näited ringmajandusliku ettevõtte võimalikest ärimudelitest:

 • Toote eluea pikendamine (remondi ja tagasivõtu teenus)
 • Toode kujundamine teenuseks
 • Ressursse taaskasutav tootmine
 • Jagamisplatvormid

 

Tallinna Loomeinkubaator nõustab juba täna ringmajandavaid ettevõtteid! Inkubatsiooniprogrammis on näiteks Creative Business Cup võistluse nominendid ja ringmajandavad ettevõtted MyCeen (seenematerjalist toodete arendus), KIRA (vanadest autorehvidest jalanõud) ja võitja RAIKU (innovatiivne pakkematerjal puidutööstuse jääkidest). 

Mis on ringmajandus

Autorehvidest KIRA jalanõud

Koostas: Kairi Kõrve

Allikad: Ellen MacArthur Foundation, Eesti Disainikeskus