Juriidika: Mis on intellektuaalne omand ja kuidas lepinguid koostada?

10. märts 2021

Loomeinkubaatori juriidika teemalisel seminaril tulid arutlusele osanikevahelised suhted ja lepingute koostamise alused. Seminari viivad läbi vandeadvokaat Kati Pino ja jurist Vladislav Linko Hedman Partners advokaadibüroost. 

Järgnevalt toome välja mõned koolituselt kõlama jäänus soovitused ja nõuanded.

Mis on osanikevaheline leping ja kellele ning milleks seda vaja on?

Osanikevaheline leping on vajalik osanikele ja investoritele. See sätestab ühingu juhtimise korra ja väldib vaidlusi. Lisaks annab see võimaluse kokku leppida seaduses sätestamata tingimustes.

Osanikevaheline leping on ka konfidentsiaalne.

Osanike lepingu sisus on olulised järgnevad osad:

 • Kontroll ühingu üle – Sätestab seda, mis on põhikirjas olemas, ehk mis roll on ühingus olejatel. Osanike lepinguga saab sätestada, kuidas neid osanikke valitakse ühingusse. Põhikirja ei ole võimalik kirjutada, kuidas täpselt valitakse. Lisaks on osanike lepinguga määrata täpselt ka, kuidas dividende makstakse. Selline määratlus ei ole seadusega keelatud, aga põhikirja seda kirjutada ei saa. Osanike lepinguga saab luua ka organeid, mida seadus ette ei näe – näiteks nõuandev kogu (advisory board) vms.
 • Reverse vesting / Cliff 
 • Tag-along / Drag-along 
 • Anti-dilution / Full-ratchet
 • Investor/Founder vetoõigused
 • Tavapärased investori nõudmised

Mis on intellektuaalne omand?

 • Autoriõigused
 • Kaubamärk
 • Tööstusdisain
 • Leiutised (patent, kasulik mudel)
 • Ärisaladus

Mis on autoriõigus ja kuidas see toimib?

Autoriõigusega on kaitstud näiteks tarkvara, äpid, kood, visuaalne disain, andmebaasid, teosed jne.

Autoriõgust ei ole vaja registreerida, see toimib seaduse alusel ja ei ole avalik. Autoriõigusel ei ole taset, mis alates see kehtib ja see algab selle loomisest. Lisaks on autoriõigus pikaajaline, see kehtib terve autori eluea pluss 70 aastat. Autor otsustab, kes saab tema teoseid kasutada ja see on tasuta.

Eestis on varalised autoriõigused ja isiklikud autoriõigused. Varalised autorõigused puudutavad just toodete rahaks tegemist. Isikliku autoriõiguste seas on õigus teost muuta või lisada sinna teisi teoseid.

Mis on kaubamärk ja kuidas see toimib?

Kaubamärk võib olla sõna, logo, loosung, sümbol, 3D mudel, kujundid ja pildid. Kaubamärk on registreeritud ja üldtuntud. See on pikaajaline ja seda saab iga 10 aasta tagant lõpmatuseni pikendada. Kaubamärk on avalik, ning seda kontrollib omanik.

ELi kaubamärgi hind algab 850-st eurost. Kui äri on plaanis Euroopas laiendada, siis on soovitatav registreerida just ELi kaubamärk.