Ionel Lehari: Tulevik on meile tihti lähedamal, kui arvame

30. okt 2020

Eelinkubatsiooni esimese mentorseminari viis läbi Identity agentuuri loovjuht Ionel Lehari, kes kõneles tuleviku trendidest. „Trendid mõjutavad otseselt meie tegevust, sest nende tulemusena muutub asjade käsitlus avalikus ruumis. Eriti mõjutab see alustavat ettevõtjat. Selleks, et oma oskusest äri teha, peaks seda oskama just tulevikuga siduda.“ Järgnevalt oleme välja toonud mõned huvitavad mõtted seminarilt, et innustada ja inspireerida enda tegevuse mõtestamist.

Tihti öeldakse, et meil on suured barjäärid välisturgudele sisenemiseks ees – meil ei ole piisavalt mahtu, et teistele turgudele siseneda. Kuid olukord on hoopis vastupidine. Eestis on kõik olemas, aga vähendatud skaalal. Ja väiksel turul on palju rohkem võimalusi katsetada kui suurel turul. Turu väiksus on seetõttu hoopis meie eeliseks.

Toote või teenuse tähenduse mõistmine

Kui me juba alustame toote loomisega, peaksime me alustama toote ja teenuse loomise tähenduse mõistmisest. Kõigepealt tuleb see endale selgeks teha. Segadus positsiooni võtmisel enda toote suhtes on levinum põhjus, miks eksitakse tulevikus ära ja ei jõuta sinna, kuhu soovitakse.

Alles siis, kui mõistame tähendust peaksime jõudma selleni, kuidas see toode või teenus käitub, kuidas ta toimib, milline on tema sooritusvõime, kuivõrd tõhus ta on, millistest komponentidest ta koosneb. Ning alles lõpus jõuame esteetikani.

Kui me räägime toote tajumisest, siis toimub see täiesti risti vastupidises suunas. Toote tajumine algab esteetikast – milline see on, kas on äge või mitte. Tajumisel mõtleme tähenduse peale kõige viimasena.

Kuid läbi mille me leiame enda tegevusele tähenduse? Siinkohal muutuvadki oluliseks trendid. Trendid on hetketrendid ja suured trendid. Suured trendid on näiteks ajalugu – viimase viie sajandi trend on inimkesksus. Hetketrend on see, mis vaatab vastu telekast. Selleks, et mõista tähendust tuleb mõista suuri ja väikseid trende ja neil vahet teha. See on tegelikult ka üks keerukamaid ülesandeid.

Kuidas tekivad trendid?

Moemaailmas on üheks trendide jälgimise võimaluseks World Global Style Network. On trendiküttide meeskonnad, kes käivad maailmas ringi ja pildistavad üles tänavatrende. Selle pealt töödeldakse gruppidena välja trendiennustusi. Need saadetakse omakorda suurtele tööstustele, kes teevad valikud ja algab tootmine. See on nii autodisainis, tootedisainis, rõivatööstuses.

Turutrende suunatakse teadlikult, aga kust tekib tänavatrend? Tänav toodab lõputult alamversioone suurematest teemadest. See on 20 aastane tsükkel, mis on omakorda seotud inimese elutsükliga. See, kuidas suhestume tulevikuga sõltub meie vanusest ja vaatenurgast.

Süsteemne mõtlemine

Iga ettevõtmine, iga ettevõte on sütik. See võib olla isiklik vajadus, eneseteostuse vajadus, kasulik altruism. See on sütik, mis käivitab järgnevad tegevused. Ettevõtluses lahendad tihti ühte kahte probleemi korraga. Kõigepealt teeme toote korda, siis tegeleme turundusega. Teeme turunduse korda, siis tegeleme majandusega. Õige asi õigel ajal, nagu on tavaks öelda. See on terve rida mustreid, mis tegelikult pärsivad ettevõtlust. Tegelikult on probleemid, mida ettevõtet tehes on vaja lahendada, hoopis komplektsemad.

Kuidas näha väljakutseid enda ees ühendatuna probleemistikuna, mitte eraldiseisvate probleemidena? Siinkohal tuleb mängu süsteemne mõtlemine. Kui sa vaatad mingit objekti, siis saad seda alati vaadata erinevate süsteemide ristumiskohana. Probleeme peab käsitlema korraga ja süsteemselt.

Kokkuvõttes, ei pea olema meeletult ressurssi, et enda tegevust edasi viia. On vaja läbi mõelda enda kontseptsioon. Ja kui tahad teha vastutustundlikku tööstust, siis pead üle võtma vana halva tööstuse paremad praktikad, mitte neile täielikult vastanduma.