Tallinna Ettevõtluspäeva vestlusring: Minimalism digiturunduses

9. okt 2020

Tallinna Ettevõtluspäeva raames korraldas Loomeinkubaator vestlusringi teemal: Minimalism digiturunduses – kas vähemaga võib saavutada rohkem? Vestlusringi modereeris Merilyn Kesküla-Drummond ning temaga vestlesid Rauno Kutti ja Äli Kargoja.

Digitaalse minimalismi kontseptsiooni ja võimalusi tutvustas Merilyn Kesküla-Drummond, kes jagas ka enda kogemust: „Mingil hetkel tundus mulle, et kõike on liiga palju. Hakkasin mõtlema, mida me turundajatena tegelikult maailmale näitame? Kas on vaja iga kuu aja tagant uut kampaaniat ja toodet? Või saame juba loodud sisu taaskasutada?“ Tarbitakse teadlikumalt toitu ja riideid – miks ei võiks see laieneda edasi ka info tarbimisse?

Pikaajalise sotsiaalmeedia ja digiturunduse taustaga Rauno Kutti märkis, et ka agentuuri juhtides tekkis tal sarnaseid küsimusi. „Üks hetk kliendiga ideid põrgatades tekib küsimus, kas peaksime tegema kõike või valima vaid mõned mõtted, mis põhieesmärki toetavad? Kuna turunduskanaleid tuleb aina juurde ja igasse kanalisse on vaja panna kindel arv postitusi, siis tekib lõpuks meeletult palju sisu, millel on sama mõte. Tekib küsimus, kas mul on nii palju materjali vaja toota sellepärast, et see toob tulemuse või seepärast, et oleme turundajatena harjunud lähtuma mingitest algoritmidest ja müügi loogikast?“

Äli Kargoja, kes on August brändi looja, on oma brändi turundanud nii, nagu ise sooviks kliendina seda näha. Minimalism, mis saadab tema riiete disaini, kandub edasi ka brändi digiturundusse. „Millist jälgijat sa soovid, selles on küsimus?“

Rauno lisas, et loomeprotsess on ajas muutunud „Kui täna tekib idee, siis mõtled kohe, kuidas saaks ühest tegevusest võimalikult palju erinevat sisu toota. Toimub sisu taaskasutamine ja narratiivi tükeldamine vastavalt erinevatele kanalitele.“ Äli rõhutas, et iga turundaja peaks oma tegevusi regulaarselt analüüsima, et tuvastada kõige efektiivsemad kanalid ja vältida ebaefektiivseid tegevusi ning sihtgrupi tüütamist.

Kokkuvõttes tõid esinejad välja, et sotsiaalmeedia ei ole algselt loodud selleks, et brändid saaksid võimalikult palju reklaami teha. Bränd peaks looma suhte publikuga ja tekitama kaasatust. Toode hakkab ise enda eest rääkima ja kogukond, mis on tekkinud, võtab selle turundamise üle. Kuid kõnelejad nõustusid, et muutus peab toimuma suurel tasandil.