Tugiteenused väikeettevõtjatele

6. okt 2020

Oktoobrit alustas Loomeinkubaator tugiteenuste infopäevaga väikeettevõtjale. Infopäev oli hea võimalus tutvuda erinevate tugiteenustega, millega enda ettevõtet arendada ja edasi viia. Infopäeval tegid ettekanded Tallinna Ettevõtlusamet, Eesti Töötukassa, Riigi Tugiteenuste Keskus ja EAS.

Tallinna Ettevõtlusametit esindasid infopäeval Krista Kink, Kätlin Veik ja Pille Põesaste, kes rääkisid lähemalt Tallinna Ettevõtlusameti tegevustest, mis on suunatud väikeettevõtjatele.

Näiteks pakutakse ettevõtjatele tasuta nõu ettevõtlusest. Nõu on võimalik saada eesti, vene ja inglise keeles.

Tallinna Ettevõtlusametil on ka erinevad toetused Tallinna väikeettevõtjatele:

  • Messitoetus 1000€, mille omafinantseering on 50%.
  • Väikeettevõtja saab taotleda välismessitoetust, kui käive on 20 000€ – 400 000€. Toetus on sellisel juhul 8000€ ja omafinantseering 20%.
  • Praktikajuhendaja toetus.
  • Väikeettevõtjatele digilahenduste toetus kuni 6000€ ja omafinantseering 30%.

Tallinna Ettevõtlusamet teeb koostööd ka kolme ülikooliga (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja TalTech), pakkudes erinevaid koolitusi.

Eesti Töötukassa poolt tutvustas ettevõtluse alustamise toetust Kerli Kaljuvee, ning Töötukassa toetuseid ja teenuseid juba tegutsevale ettevõttele Ailen Vessmann  

Töötukassa toetuste avaldusi saab täita läbi e-töötukassa. Avaldusele on vaja lisada äriplaan, finantsprognoosid ja CV. Ettevõtjal peab olema ettevõtlusalane kutse- või kõrgharidus, läbitud ettevõtluskoolitus või ettevõtluskogemus. Toetust ei saa, kui on olemas ettevõte sarnasel tegevusalal või äriplaan on puudulik ja pole jätkusuutlik. Üldiselt ettevõtte tegevusvaldkonna piirang puudub.

Avalduse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva. Ühendust võetakse, kui tekivad lisaküsimused. Negatiivse otsuse puhul, on võimalus teha parandused ning esitada uus avaldus. Positiivse otsuse puhul tehakse makse 10 päeva jooksul.

Toetus tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul ja majandustegevus peab algama 6 kuu jooksul.

Ettevõtjatele pakub töötukassa koolitustoetust, palgatoetust, abi tööpraktika ja proovitöö organiseerimiseks. Lisaks korraldab töötukassa tööandjatele infotunde, messe ja seminari, kus on võimalik ennast reklaamida tööotsijale.

Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetusest kõnelesid Mirjam Jalak ja Lauri Alver. Kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele pakutakse starditoetust, mis on 15 000€ ja ettevõtja omafinantseering 20%.

Toetuse tingimusteks on:

  • 24 kuud tagasi registreeritud ettevõte;
  • töötajate arv väiksem kui 10;
  • ekspordi osakaal müügitulust peaks olema vähemalt 10%;
  • esitada on vaja äriplaan, finantsprognoosid, hinnapakkumised.

Hilisema kontrolli käigus vaadatakse, mitu töökohta on loodud ja mis on käive. Kui tingimused ei ole täidetud on võimalik saada lisaaega.

Infopäeva lõpetas EASi kõneleja Kristiina Niilits, kes tutvustas innovatsiooni- ja arendusosakute toetust.

Antud toetuste puhul on oluline, et projekti sisu oleks seotud uue toote, teenuse või tehnoloogiaga. Toetust antakse väikse- ja keskmise suurusega ettevõttele.

Innovatsiooniosakute toetus on 6000€, toetuse % 80 ja projekti periood 4 -12 kuud. Toetust on võimalik taotleda 2 korda. Arendusosakute toetus on 35 000€, toetuse % 70 ja projekti periood 4-18 kuud. Seda on võimalik samuti 2 korda taotleda. Taotlemisel on vaja esitada projektiplaan EASi põhjal.

Soovitatav on võtta maksimaalne periood, siis jõuab kindlasti tegevused tehtud. Antud toetuste puhul on soovituslik  ka eelnõustamine.

Kohapeal olijatel oli pärast võimalik küsida täpsustavaid küsimusi toetuste ja ka käesoleva inkubatsiooniprogrammi kandideerimise kohta.

Kui ka sina soovid enda ettevõttega edasi areneda, siis kandideeri inkubatsiooniprogrammi 9.oktoobrini.