Loomeettevõtte finantside planeerimine ja võimalike finantside kaasamine. Veebiseminaride sarja kolmas osa

29. apr 2020

Finantsidega tuleb tegeleda kohe ettevõtte algusfaasis! 28. aprillil toimunud veebiseminaril rääkis üle 12-aastase finantsjuhtimise kogemusega koolitaja ja lektor Paavo Siimann, kuidas planeerida ettevõtte finantse ja seeläbi suurendada oma investeeringu kasumlikkust.

Paavo Siimann rõhutab, et teadlikkus oma ettevõte finantsidest on väga oluline, sest numbrid räägivad alati tõde ning pankrotistumist saab vältida, kui ettevõtte rahaasjades on selgus majas.

Toome järgnevalt välja kuus teemat, mida veebinari kuulajad oma tagasisides olulisena välja tõid.

Tea oma ettevõtte kasumiläve

Tasuvuspunkt näitab kogust, mille müümisel teenitud tulud katavad kõik kulud. Selle arvutamiseks tuleb püsikulud jagada ühe ühiku müügihinna ja muutuvkulude vahega. Tasuvuspunkt = [püsikulud / (ühiku müügihind – ühiku muutuvkulud)] 

Kui soovite teenida kasumit, siis lisage püsikuludele soovitud kasum ja näete kui palju peate soovitava kasumi saamiseks toodet või teenust müüma.

Omaniku laenu võib anda, kuid tee seda korrektselt

Omanik võib laenu anda oma ettevõttele 0% intressiga. Omaniku laenu ettevõttele üle kandes tuleb selgituses alati märkida „omaniku laen“, mitte „ülekanne“ (ettevõtluses pole kunagi suvalisi „ülekandeid“). Vastasel juhul võib laenu tagastamisel maksuamet laenu tagastuse kvalifitseerida dividendiks ja tekib tulumaksukohustus.

Mida pangad vaatavad laenu andmisel

Pangad vaatavad laenu andmisel muuhulgas kasumi suhet intressikulusse. Laenu saamise tõenäosus on suurem, kui perioodi kasum on vähemalt neli korda kõrgem perioodi intressikulust.

Passiivse omaniku lisandumisel ja kahjumite katmiseks kasuta ülekurssi

Ülekurss tekib siis, kui keegi on nõus osaluse eest ettevõttes maksma rohkem, kui on osaluse nimiväärtus. Ülekurssi saab vajadusel kasutada kahjumite katmiseks.

Väldi mikroettevõtte majandusaasta aruande esitamist

Tee endale selgeks finantside puhul üldkasutatavad mõisted, vajadusel palu oma raamatupidajat selgitusi või osale mõnel finantsvaldkonna baaskoolitusel. Mikroettevõtetel on soovitav vormistada oma ettevõte majandusaasta aruanne väikeettevõttena – seeläbi muudate selle läbipaistvamaks ja teie tarnijad annavad teile meelsamini krediiti. Lisaks on majandusaasta aruanne avalik info, seega kasutage seda kommunikatsioonivahendina ja vormistage see kui visiitkaart koostööpartneritele.

 Sõlmi iga krediidikliendiga leping

Sõlmi iga kliendiga, kellele müüd võlgu, leping, sest muidu on võib keeruline olla tasumata arvete tasumist nõuda. Kasutatakse ka formaati, kus arve ja leping on üks dokument. Sel juhul peab kindlasti kirjas olema punkt, kus klient kinnitab, et on maksetingimustega nõus ja kauba kvaliteediga rahul. Meeles tuleb siinkohal pidada, et sellise arve-lepingu peab allkirjastama juhatuse liige või volitatud isik. Sekretäri allkiri on õiguslik, kui sekretärile on antud juhatuse liikme poolt volitus.

Veebiseminar on ühe nädala jooksul järelvaadatav siin.

Veebiseminaride neljas osa toimub juba sel neljapäeval kell 15.30. Teema on: Uued ärimudelid muutuvas majanduskeskkonnas. Registreeru siin!