BALTIC2HAND projekt keskendub tekstiilide ringlusele

14. juuli 2023

Alates aprillist 2023 osaleb Loomeinkubaator Baltic2Hand projektis, mille eesmärk on toetada tekstiilide taaskasutust ja vähendada tekstiilijäätmeid, arendades second-hand ettevõtete ärimudeleid. Projekt kestab 2026. aastani ning projekti partnerid on Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist.

Täpsemalt osalevad projektis veel Laurea University of Applied Sciences, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Sustainability InnoCenter ja Turku University of Applied Sciences. Projekt on kaasrahastatud Interreg Central Baltic programmist.

Üldiselt on tekstiilide alakasutuse põhjuseks ringluse puudumine tekstiili- ja moetööstuses. Projekti eesmärgid on plaanis saavutada second-hand ettevõtete ärimudelite arendamise kaudu ning samuti toetades ettevõtteid, kes soovivad lisada oma ärimudelisse teise ringi teenuse.

Projekti peamised tegevused on:

  1. Turu hetkeolukorra kaardistus ja raport
  2. Kohalikud ja rahvusvahelised töötoad
  3. Ettevõttes loodud lahenduste konsulteerimine
  4. Sidusrühmade kaardistus ja kaasamise tegevused
  5. Avalike veebimaterjalide loomine

Baltic2Hand peamised kasusaajad on second-hand ettevõtted (MTÜ-d ja ettevõtted) ja teised moe ja tekstiili ettevõtted, kes soovivad lisada oma ärimudelile second-hand teenuse. Lisaks ettevõtluse tugiorganisatsioonid ja tarbijad.

Projekt kasutab teenusedisaini lähenemist, pakkudes sihtgrupi vajaduste ja väljakutsete põhjal loodud tegevusi koos organisatsioonide, tarbijate, ekspertide ja teiste sidusrühmadega. Projekti käigus loodud lahendusi piloteeritakse koostöös erinevate partneritega.

Projekti partnerite esimene kohtumine toimus Soomes, Laurea University of Applied Sciences linnakus. Sissejuhatava inspiratsiooniettekande tegi Linda Lisa Maria Turunen, kellel on pikaajaline kogemus tekstiilivaldkonna uurimises. Oma ettekandes tõi ta välja, et teise ringi tekstiilide turg on 2027. aastaks väärt 327 miljardit. Ning see on aina enam sotsiaalselt vastuvõetav ja trendikam. Ning 2030. aastaks võib eeldada, et second-hand tekstiilide turg on 2 korda suurem kui kiirmoe turg. Lisaks tõi ta välja, et second-hand turu puhul on oluline roll tarbijal – ilma tarbijata ei ole ka esimesel ringil toote ostjat.

 

Täpsem info projekti tegevuste kohta juba peagi Loomeinkubaatori kanalites.