Tallinna Loomeinkubaator loob uut loome- ja ringmajanduskeskust

3. sept 2021

Eile, 2. septembril tutvustati Tallinnas aadressil Poldri 3 tulevast loome- ja ringmajanduskeskuse visiooni, mis integreerib ringmajandusliku teadmise ettevõtluse ja ärimudelitega.

Tallinna Loomeinkubaator avas 2. septembril 16. ärihooaja Poldri 3 asuvas ajaloolises majas, millest saab ka tulevase loome- ja ringmajanduskeskuse asukoht. Avamisel tutvustati SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid tulevikuvisiooni ning räägiti ringmajandusest kui tuleviku igapäevasest majandusmudelist.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on üleminek ringmajandusele oluline samm rohelise pöörde õnnestumisel, mis mõjutab iga tallinlase heaolu ja annab oma väikese panuse kogu Eesti, Läänemere piirkonna ja terve maailmajao elukvaliteeti. „Tallinn edendab ringmajandusele üleminekut ja linna roll selles on soodsate tingimuste loomine ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks. Kui jäätmetekke vähendamine ja jäätmete taaskasutus on olnud sihiks juba pikemat aega, siis laiemalt nii tarbimise kui ka ettevõtluse mõtestamine ringmajanduse kontekstis on uus lähenemine. Nende ambitsioonide elluviimisel on oluline roll Tallinna linna tugiorganisatsioonidel, sh inkubaatoril, ning nende suurte eesmärkide saavutamiseks luuaksegi loome- ja ringmajanduskeskus,“ lisas Riisalu.

Uus Euroopa Komisjoni ringmajanduse tegevuskava muudab ringmajanduse normiks ja kiirendab üleminekut rohelisele majandusele, suunates põhitähelepanu kestlikkusahela tähtsaimale osale – tootedisainile. „Sellest tulenevalt on Tallinna Loomeinkubaatoril veelgi enam vaja fookus suunata ringmajanduse teemadele. Me näeme vajadust ja võimekust muutuda  ringmajanduse valdkonna info- ja kompetentsikeskuseks, millel on hariv, innustav, võimendav ja toetav roll.  Loodav keskus on valdkonna liider uute ideede ja võimaluste jagajana, uute ärimudelite looja ja innustajana. Põhifookuses on, kuidas teadmine integreerida ettevõtlusesse ja ärimudelitesse,“ kirjeldab SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid juhataja Anu Lõhmus.

Tallinna Loomeinkubaatoril on seniste tegevuste ja klientuuri baasilt tihedad seosed tootedisainiga tegelevate ettevõtetega, ehk otsene roll ja võimekus mõjutada ringmajandusliku mudeli tähtsaimat osa – toote- ja ringdisaini, mis on ka ettevõtetele konkurentsieelise loomise olulisim aspekt. 

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, mis ühendab Tallinna Loomeinkubaatorit ja Tallinn Design House’i, alustas ringmajanduse fookusega teenuste pakkumist juba 2020. aastal ning käesoleval aastal on käivitatud loome-ja ringmajanduskeskuse rajamine aadressil Poldri 3.

Plaani järgi valmib Poldri loome- ja ringmajanduskeskus 2022. aastal ning selle rajamine on osa Tallinna ambitsioonist pürgida 2023. aasta Euroopa Roheliseks Pealinnaks. Loome- ja ringmajanduskeskuse ning ringmajade erineva sisu leidmiseks tehakse koostööd Tallinna Kunstiakadeemia tootedisaini tudengitega. 

Tallinn on üks neljast 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalistist. Linn on seadnud eesmärgiks viia läbi rohepööre kõigis valdkondades, et luua parema keskkonna ja linnaruumiga roheline linn.