Kuidas arendada ettevõtet ringmajanduse põhimõtteid järgides?

11. veebr 2021

Ringmajandus on juba muutunud teemaks, millest ei saa mööda vaadata – seda eriti just ettevõtte äritegevuse ülesehitamisel ning edendamisel. Loomeinkubaatoris toimunud ringmajanduse koolitusel tõid Sustinere keskkonnaeksperdid Hanna Soe ja Taavi Vaasma näiteid, kuidas kaasta enda ettevõttesse ringmajanduse põhimõtteid ja miks on seda oluline teha.

Miks peaks üldse ettevõtluses pöörama tähelepanu jätkusuutlikkusele ja kaasma ringmajanduse põhimõtteid? Praegune lineaarne majandusmudel toetub tooda- kasuta-hülga põhimõttele, mis ei ole enam jätkusuutlik. Aastaks 2060 on oodata ressurssi kasutuse kahekordistumist võrreldes 2011. aastaga.

Siinkohal muutub oluliseks ringmajandus, mis on tootmis- ning tarbimismudel, mis seab esikohale ressursside jätkusuutliku kasutuse – võimalusel jäetakse toodete materjalid majandusse ringlema.

Ringmajanduse õnnestumiseks on vaja:

Uusi ärimudeleid

Tarbijakäitumise muutust: toodete tarbimine teenustena, keskkonnahoidlike lahenduste eelistamine

Süsteemset muutust

Kuidas ringmajanduse põhimõtteid enda ettevõttes rakendada?

Materjali ja toote arendus – toote ja teenuse disain

Ökodisain ei ole ainult toote disain – tuleb üle vaadata materjalid, toote tarneahel, tagada tarbija mugavus.

Ökodisain peaks keskenduma keskkonnamõju vähendamisele. Toode peaks olema lihtsam, et seda oleks kergem parandada ja eluea lõpus lahti võtta ja materjale edasi kasutada. Lisaks on üheks ökodisaini komponendiks korduskasutus, mis on juba algusest peale sisse disainitud.

Ringamajnduses on kesksel kohal rentimine mitte toodete omamine. Rentimine annab tarbijale rohkem võimalusi ja ligipääsetavust erinevatele teenustele

Oma detailset ülevaadet tootest. Küsimused, millele võiks leida vastused:

  • Kas toodet on lihtne osadeks monteerida?
  • Milline on komponentide arv ning nende asendamise võimalus?
  • Kuidas on võimalik vähendada jäätmeteket toote loomisel?
  • Kas sisendmaterjalid pärinevad ringmajanduslikust ahelast?
  • Kas on võimalik sisendmatarjali hankida kohalikul tasandil?
  • Millised on erinevad alternatiivid komponentide osas?
  • Kuidas neid kasutada nii, et neid saaks uuesti ringlusesse saata?

Oluline on mõelda ka toote kui teenuse peale:

  • Kas teie toode võiks olla ka teenus?
  • Millised eelised oleksid tootel, kui seda teenusena pakkuda?
  • Millised on veel võimlaused vastava vajaduse rahuldamiseks ilma toodet omamata?

Roheline kontor – Saab analüüsida ja leida kokkuhoiu võimalusi ja vähendada jäätmete teket.

Ettevõte saab panustada ka teadlikkuse suurendamisega läbi enda meediaplatvormi. Mida rohkem panustada enda platvormidel, selle teemale tähelepanu pööramisega seda suurem on nõudlus teie toodete järele. Samas peab olema see, mida kommunikeerite täpne, korrektne ja läbimõeldud.

Näpunäited, kuidas kaasata ringmajanduse meetodeid: circulardesignguide.com/methods

Näited ringmajanduse ideid kaasavatest ettevõtetest:

Circos: laste ning emadusriiete rentimine

Lindström: tööriiete renditeenus. Kui enam rentida ei saa, siis tehakse nedest lasteriided.

Werrowool: vanapaberist soojustusmaterjal

Citybee: auto rentimine

Woola: jääkvillast alternatiiv mullikilele