Ringmajandus: Tarbijate ja ettevõtjatena ei ole meil enam teist lahendust

20. jaan 2021

Miks on ettevõtluses oluline pöörata tähelepanu keskkonnasäästlike ideede rakendamisele? Mis on ringmajandus ja kuidas ettevõtted enda tegevusse neid ideid kaasata saavad, vastab Organic Estonia juht ja Loomeinkubaatori mentor Krista Kulderknup.

 

“Täna on elanikkonna pilgud pööratud meie keskkonnale –  ja inimese tervisele. See, kuidas pidevalt kasvav majandus kasutab taastumatuid ressursse – enam jätkuda ei saa, sest pürgi, heited jne mõjutavad inimese tervist, looduskeskkonda, ökosüsteemi ning kõik see on tugevalt kliimamuutuste ja keskkonnamuutuste põhjuseks.”

 

Aga kuidas siis saab? 

Tuleb leida lahendused ja alternatiivid olemasolevale majandussüsteemile ja elustiilile, mis oleks jätkusuutlikud meie kogu planeedi jaoks, arvestades ökoloogilist jalajälge, vähendades kõikvõimalikke reostusi nii õhus, mullas, vees jne. Me peame kriitilised vaatama üle ettevõtete toimimise mudeli kui ka tavatarbija ja elaniku elustiili.

On aeg muutuseks ja kõik mis tundus ülimugav, pillav ja raiskav ning teinekord ka hoolimatu elustiil on muutumas vastupidiseks –  uuesti loodusega arvestavaks.

Kasutusele on tulnud sellised mõisted nagu – mahemajandus, rohemajandus, ringmajandus – kõikidel on üks eesmärk – muuta elu ja ettevõtluse korraldus jätkusuutlikuks ja keskel kohal on kasutada taastuvaid loodusressursse ja  säilitada puhas looduskeskkond järgnevatele põlvkondadele.

Ringmajandus vaatleb nii taastuvat või taastumatut ressursssi või materjali, mida vajame erinevate toodete ja teenuste tarbimiseks ning vaatleme ringmajanduses toote või tema ülejääkide või kasutatud toorme – komponentide uuesti kasutusele võttu olemasolevas või uues majandusvaldkonnas või eluringis.

Ringmajanduse peaeesmärkideks on luua võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem.

Millised on ringmajanduse perspektiivid?

Meil tarbijatena ja ettevõtjatena ei ole enam teist valikut. Kui tootja sellele ise tähelepanu ei pööra, siis järjest enam keskkonnateadlik tarbija annab oma valikutega sellest selgelt märku. 

Ringmajandus ja jätkusuutlikku tegevuse mudeli ettevõtlusesse sisse toomine on ettevõtjate jaoks ka positiivsed küljed – seda mahe-,  rohe-,  ja ringmajanduse muutust või korraldust ettevõttes või tootes on võimalik läbi turunduse tutvustada ja müügiargumendina ära kasutada. 

Millised on ringmajanduse tulevikusuunad? Mida see ettevõtjate jaoks tähendab?

Ringmajandus ootab tegelikult uuenduslikke disaini- ja tootmismeetodeid. Oluliseks muutuvad taaskasutamine, uuesti täitmine jne, ühiskasutamine n. rent jne. Tootmise ja teenuse protsessis on oluline tähelepanu pöörata tervik logistika süsteemile, arvestades toote elueaga. Tähtsamaks on muutunud ringmajanduse puhul tarbija, või ka ettevõtte, vajaduste rahuldamine teenuste abil ja mitte enam toodete omamise kaudu.

Ringmajanduses on teenusel samuti omad põhimõtted – osuta, kasuta – tarbi, aga arvesta samu põhimõtteid  – nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik ehk siis säästlikult, tekitamata jäätmeid ja muud reostust.

Kuidas on ettevõtjatel võimalik kaasata enda tegevusse jätkusuutlikkuse ideid?

Ideid saab igal poolt. Oluline on meie enda isiklik elustiili eesmärk, hoiak ning väärtushinnangud.

Ideed tulevad töötajatelt, koostööpartneritelt, klientidelt ja muidugi internetist. Samuti aitavad kogu protsessi läbi vaadata erinevad ja antud valdkonnale spetsialiseerunud konsultatsiooni ettevõtted, mentorid ja nõustajad. Rohe- ja ringmajanduse protsesside sisse viimiseks ettevõtetesse annavad toetust ka erinevad fondid.

Mis on peamised takistused, mis võivad ettevõttel keskkonnasäästlikku tegevust takistada?

Sõltub ambitsioonidest. Suurettevõtted saavad endale lubada ehitus- ja ümber rekonstrueerimisi (n. ehituse jätkusuutlikkust, veekasutuse tõhusust, energiakasutuse (hoone kütmine, jahutamine ja elektritarbimine) efektiivsust, materjalide ja ressursside kasutust, sisekeskkonna kvaliteeti ja seal töötavate inimeste rahulolu)  ning taotleda ka selle tõestuseks jätkusuutlikkuse jm sertifikaate.

Aga vaadelda, hinnata ja tõhustada saab kindlasti ka väiksemaid tegevusi alates kontori rohestamisest, töötajate heaolust kuni tootmis- teenuse tõhustamise protsessi ja transpordi valiku ning logistikani.   

Mida soovitate ettevõttele, kes soovib enda tegevusse kaasata jätkusuutlikkust?

Alustada tuleks ideest ja mõttest, väärtushinnangute paika panemisest – et miks seda teha?

Hinnata ja kaardistada võiks ettevõtte, tootmiskeskkonna, töötajate heaolu, tootmisressursse või teenust ennast, et mida saab muuta lihtsamaks ja koheselt ning mille jaoks on vaja lisa ideid või ka siis juba investeeringuid.

Kõik muutusi meie oma töökeskkonnas ja uuendusi ettevõtluses või toote – teenuse disainis tuleks võtta mõnu ja kirega! Sest iga ettevõtte ja iga inimene annab oma väärtushinnangutega panuse meie puhtasse keskkonna jätkusuutlikku toimimisse. 

 

Lisainfot ringmajanduse kohta leiab Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse kodulehelt.