Kristel Mõistus

30. aug 2022

+372 52 11 524

kristel@inkubaator.ee

Kristel on enam kui 15 – aastase kogemusega projektijuht ärinõustamise, turunduse ja hariduse valdkonnas. Seejuures eksport ja rahvusvaheline koostöö on olnud läbivad tunnusjooned, töötades erinevates rollides nii era kui ka avalikus sektoris.

Loomeinkubaatoris on Kristel võtnud enda kanda ringmajanduse ja rohepöörde teemad, olles omandanud Rootsis Dalarna ülikoolis teaduskommunikatsiooni magistrikraadi. Kristel on muuhulgas lõpetanud ka Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli ühiselt korraldatud „Rohepöörde juhtimise“ mikrokraadiprogrammi ja Tallinna Ülikooli 2-kuulise koolitusmooduli „Praktiline ringmajanduse rakendamine ettevõttes“.

Järjepidev know-how kasv, uuendusmeelsus, avatus ja loomingulisus parimate lahenduste leidmisel iseloomustavad Kristelit kõige paremini.

Kristel on varasemalt pikaajaliselt juhtinud Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskust, nõustanud strateegilistes küsimustes tootmis- ja teenindusettevõtteid ning aidanud kaasa Eesti hariduse rahvusvahelisele turundamisele Education Estonia katusbrändi alt. 

Teemad, millega Kristel saab aidata:

  • Rahvusvaheline koostöö
  • Ringmajandus ja rohepööre
  • Teaduskommunikatsioon
  • Hariduse turundus
  • Äriplaanide ja strateegiate koostamine