Toetuste infopäev väikeettevõtjale

Infopäeval tutvustame erinevaid toetusvõimalusi, mida ettevõtete kasvuks kasutada saab. Toetused, millest juttu tuleb:

  • EAS loomemajanduse eksporditoetus, innovatsiooni- ja arendusosak– Maria Värton, EAS-i toetuste keskuse valdkonnajuht;
  • Riigi Tugiteenuste keskuse starditoetus –Lauri Alver, RTK toetuste rakendamise osakonna ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamise talituse juhataja;
  • Tallinna Ettevõtlusameti toetused väikeettevõtjale: välis- jaEesti-sisestel messidel osalemise toetus, praktikajuhendaja toetus – Pille Põesaste, Krista Kink, Kätlin Veik, Tallinna ettevõtlusamet.

EAS
Loomemajanduse eksporditoetus
Loomemajanduse eksporditoetuse kaasabil toetame loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Innovatsiooniosak
Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Arendusosak
Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

RTK
Alates 01.04.2019 rakendab Starditoetuse meedet EASi asemel Riigi Tugiteenuste Keskus. Ühtlasi kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium samal ajal ka uue versiooni meetme määrusest. Seminaril tutvustame, mis on starditoetuse eesmärk, keda oodatakse taotlema, kuidas toimub toetuse taotlemise protsess ja  mis on toetuse saamise tingimused.

Tallinna Ettevõtlusamet
Seminaril antakse ülevaade ettevõtlusameti toetustest Tallinna väikettevõtjale – kellele ja milliste tegevuste läbiviimiseks need sobivad ning kuidas oleks kõige mõistlikum neid taotleda.

Seminar on tasuta, vajalik eelnev registreerimine!