Muudatuste juhtimine – milleks muutuvas ettevõtluskeskkonnas valmis olla?

Tallinna Loomeinkubaator koostöös EAS-iga esitleb veebiseminaride sarja, mille käigus jagavad erinevad oma ala tippspetsialistid ning praktikud nõuandeid, kuidas kriisist väljuda võitjana. 

Hetkel kogu maailma hõlmav kriis on muutnud praeguseks turusituatsioone, tarbimisharjumusi ja mõtteviise ning nõuab seetõttu ka ettevõtetelt uusi ärimudelid. Oluline on juba täna teha esimesi ja õigeid samme, et kriisist tugevamana väljuda. Eesoleva webinaride sarja fookus on just kultuurist ja loomingust sisendit saavate ettevõtete terviklikul arendamisel.

Toome teieni neljast olulisest teemast koosneva veebiseminaride programmi, mis on mõeldud ühe tervikuna, ja samaaegselt ka kasulikud üksikutel valitud seminaridel osaledes. Kõik seminarid koosnevad kahest osast, millest 60 minutit on ettekanne ja 30 minutit küsimuste ja vastuste voor. Juttu tuleb veebikaubandusest, inimeste tarbimisharjumuste muutumisest praeguses olukorras, aga ka sellest, millised võiks olla uued strateegiad ettevõtluses, kuidas veelgi paremini planeerida finantse ja olla valmis muutusteks.

Esineja: Margus Alviste
Muudatuste juhtimine – Milleks muutuvas ettevõtluskeskkonnas valmis olla? Millised võiksid olla uued suunad,
strateegiad ettevõtluses? Milleks valmis olla ja mida ette näha? Kuidas võiks kriis olla hea aeg innovatsiooniks?
Margus on koolitajana tegutsenud 20 aastat, olles keskendunud strateegilise- ja üldjuhtimise, müügi ning
enesejuhtimise teemadele.

Kõikidele registreerunutele saadame enne üritust ligipääsulingi.

Käesolev webinaride sari on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetme raames toetatud projektide “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) ning “Loomemajandusalaste teadmiste ja oskuste arendamine” (EU49773) tegevustena. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.