Mentortund: eksporditoetus

Seminari eesmärgiks on selgitada osalejatele eksporditoetuse koostamise põhimõtteid ja anda juhiseid. Oluline on läbi mõelda ekspordiplaani fookus, selge struktuur, eel- ja järeltegevused. Toon siia hindamiskriteeriumite teemad, need oleksid ka mentorluse põhipunktid:

  • projekti eesmärkide realistlikkus, seos taotleja tegevuskavaga ja ekspordiplaaniga;
  • taotleja portfoolio, referentsid ja tegevusajalugu;
  • toote/teenuse positsioneerimine välisturul, väärtuspakkumine;
  • sihtgruppide ning turundus- ja müügikanalite kirjeldus ja asjakohasus välisturul;
  • taotleja tiim ja võtmeisikud;
  • projekti eelarve ja selle koostamise eelduste asjakohasus, taotleja omaosaluse suurus.

Ootame osalema Loomeinkubaatori ettevõtteid.

karen-k.-burns-loomeinkubaatori ärimentor