Mentorseminar: ärimudeli valik

Mentorseminari eesmärk on, et ettevõtjad saaksid läbi mõelda ja valida oma ettevõtte ärimudeli. Ootame mentorseminarile eelkõige uusi inkubante, kuid ka inkubatsiooniga varasemalt liitunuid, kes soovivad oma ärimudelid muudatusi teha. Kohtumise tulemusel valmib ärimudeli algne versioon.  

Mentorseminari viib läbi Loomeinkubaatori mentor Peeter Mark.

Seminar on mõeldud vaid Loomeinkubaatori ettevõtetele.
Grupi suurus kuni 8 inimest, vajalik eelnev registreerimine.

PS. Kohtumise töökeel on eesti keel.
Järgmine ärimudeli mentorlus toimub juba 3.12 kell 10.00-12.00 ning töökeeleks on inglise keel.  

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames.

Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.