Loomeettevõtte finantside planeerimine ning võimalike laenude kaasamine

Tallinna Loomeinkubaator koostöös EAS-iga esitleb veebiseminaride sarja, mille käigus jagavad erinevad oma ala tippspetsialistid ning praktikud nõuandeid, kuidas kriisist väljuda võitjana.

 

Hetkel kogu maailma hõlmav kriis on muutnud praeguseks turusituatsioone, tarbimisharjumusi ja mõtteviise ning nõuab seetõttu ka ettevõtetelt uusi ärimudelid. Oluline on juba täna teha esimesi ja õigeid samme, et kriisist tugevamana väljuda. Eesoleva webinaride sarja fookus on just kultuurist ja loomingust sisendit saavate ettevõtete terviklikul arendamisel. 

Toome teieni neljast olulisest teemast koosneva veebiseminaride programmi, mis on mõeldud ühe tervikuna, ja samaaegselt ka kasulikud üksikutel valitud seminaridel osaledes. Kõik seminarid koosnevad kahest osast, millest 60 minutit on ettekanne ja 30 minutit küsimuste ja vastuste voor. Juttu tuleb veebikaubandusest, inimeste tarbimisharjumuste muutumisest praeguses olukorras, aga ka sellest, millised võiks olla uued strateegiad ettevõtluses, kuidas veelgi paremini planeerida finantse ja olla valmis muutusteks.

Esineja: Paavo Siimann
Paljud loomeettevõtjad peavad ettevõtlusega alustamisel kõige keerulisemaks finantsvaldkonnast
arusaamist. Samas tunnistavad nad, et lisaks toimivale äriideele ja entusiasmile on neil
õnnestumiseks vaja tunda ka numbreid. Veebiseminaril keskendume aktuaalsetele teemadele, millele
loomeettevõtte finantside juhtimisel tähelepanu pöörata. Seminari käigus vastame järgnevatele
küsimustele:

● Miks ettevõte on kasumis, kuid raha pole?
● Kuidas arvutada kasumiläve?
● Mida on oluline teada ettevõtte finantseerimisel nii omaniku rahaga kui laenuga?
● Millised on peamised ettevõtete pankrotistumise põhjused?
● Mida silmas pidada krediidimüügil?
● Milliste eeldustega finantside planeerimisel arvestada?
● Milliseid finantsnäitajaid igakuiselt analüüsida?

Paavo Siimann on 12-aastase kogemusega finantsjuht, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, koolitaja ja
mentor.

Kõikidele registreerunutele saadame enne üritust ligipääsulingi.

Käesolev webinaride sari on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetme raames toetatud projektide “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) ning “Loomemajandusalaste teadmiste ja oskuste arendamine” (EU49773) tegevustena. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.

webinar paavo