Kuidas muuta ettevõtte suurimad eesmärgid reaalsuseks?

Unistus muutub eesmärgiks kui selle saavutamise suunas tegutsetakse. Eesmärk ilma plaanita selle elluviimiseks on lihtsalt idee, unistus! Miks on ikkagi nii, et paljud ettevõtte suured eesmärgid ei täitu? Kuidas ületada lõhe suurte eesmärkide planeerimise ja saavutamise vahel?

 

Eesmärgid ja peamised tulemused on eesmärkide seadmise raamistik (OKR – Objectives and Key Results), mida üksikisikud, meeskonnad ja ettevõtted kasutavad mõõdetavate eesmärkide määratlemiseks ja nende tulemuste jälgimiseks. OKR-id on suurepärane viis strateegia tõlkimiseks eesmärkideks ja võtmetegevusteks, mida saab oma meeskonnas rakendada.

 Koolituse käigus puudutame järgnevaid teemasid:

  • Kuidas muuta oma pikaajaline strateegia eesmärkideks ja mõõdetavateks võtmetulemusteks?
  • Miks võiks võtta suuri eesmärke ja kuidas neid jälgida, parandada ja kohandada vastavalt oludele?
  • Mis on OKR ja kuidas seda raamistikku rakendada?
  • Kuidas seada tõhusaid OKR’e?
  • Millised on OKR’ide kirjeldamise ohud ja vead?
  • Praktilised näited igapäevaseks koheseks kasutamiseks

Koolituse teises osas viime läbi praktilise lahenduse, mis aitab osalejatel seada eesmärkide raamistiku ka oma ettevõttes.

Koolituse viib läbi Loomeinkubaatori mentor Olev Peters. Olev omab 25 aastast kogemust rahvusvahelises kaubanduses ja tööstuses. Ta on tegelenud aja- ja kuluefektiivsete tarnelahenduste väljatöötamisega, tarneahela juhtimisega ning laovarude optimeerimisega jae- ja hulgikaubanduses. Lisaks eelnevale on ta tegelenud müügijuhtimise ning äriarendusega ning käivitanud frantsiisiketi. Olev usub, et edu tema senistes ettevõtmistes on tulnud eelkõige tänu pühendumusele, kõrgele enesemotivatsiooni võimele ja oskusele kaasata ning juhtida inimesi.

Olev on ettevõtja ja tegeleb igapäevaselt Tarceta ärianalüütika lahenduse väljatöötamise ja klientide nõustamisega. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli halduse- ja ärikorralduse erialal ning on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas strateegilise juhtimise erialal. Magistritöö raames uuris ta suure rahvusvahelistumise ambitsiooniga iduettevõtete edutegureid. Lisaks on ta uurinud ettevõtete tulemuslikkuse jälgimise ja eesmärkide seadmisega seonduvaid väljakutseid, ning usub, et OKR’ide rakendamine aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel strateegilisi eesmärke saavutada.

 

Koolitus toimub Loomeinkubaatoris kohapeal (Veerenni 24C) ja võimalus on osaleda ka veebi vahendusel.

Üritus toimub hübriidformaadis, kuid mõttevahetustesse on kaasatud vaid kohapealsed osalejad. 

 

Osalustasu:

  • Loomeinkubaatori, Tartu LMK, Pärnu inkubantidele tasuta.
  • Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, Loomeinkubaatori üürnikele soodushind 30€+km (registreerides vali partner)
  • Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 35€+km