Kuidas mikroettevõtjana enda tööelu disainida?

Tartu Loomemajanduse Keskuse koolitusele registreerumine SIIN

Koolituse eesmärk on pakkuda mikroettevõtjale võimalus teha kiire sissevaade enda (töö)elu hetkeseisu. Vaadata korra otsa enda tööelule laiema pilguga kui ainult ettevõtte eesmärgid ja tegevused. Mis on hästi, mis võiks olla teisiti, millised on isiklikud väljakutsed? Kuidas erinevaid töiseid ja muid rolle paremini kombineerida? Kuidas kõike vajalikku ja soovitud teha jõuda ning samas ennast hoida?

 

Koolitusel arutame ja jagame osalejatega kogemusi, millele on oluline mikroettevõtjana enda tööelus tähelepanu pöörata. Teeme eneseanalüüsi harjutusi ja kasutame kollektiivset aju lahenduste loomiseks, kuidas kujundada tööelu enda vajadusi, väärtusi ja võimalusi arvestades.

Õpingute alustamise tingimused:
Koolitus on suunatud tegutsevale või alustavale mikroettevõtjale. Koolitusgrupi suurus on piiratud.

Õpiväljundid:
*teab, mis on üldplaanis hetkel oluline enda tööeluga seoses, mida fookusesse võtta;
*on läbi mõelnud, kuidas hallata mikroettevõtjana erinevaid töiseid ja muid elurolle.

*oskab välja tuua, milline saaks olla erisuguseid tegevusi arvestav sobiv töine rütm;
*teab järgmisi samme, mida ja kuidas mikroettevõtjana enda tööelus paremaks disainida või ümber kujundada.

Koolitaja: 
Anna Gramberg

Koolituse hind
38 EUR (sisaldab km-i). LMK vilistlastele ning rentnikele kehtib soodustus -50% ning LMK (ja Loomeinkubaatori) inkubantidele on koolitus tasuta.

Õppe toimumise aeg:
20. mai kell 15.00-18.15

Õppe kogumaht: 
4 akadeemilist tundi

Õppekeskkonna kirjeldus
Zoom keskkond. Registreerunutele saadetakse link koolitusele päev enne koolituse algust.

Ajakava:

14.50-15.00 kogunemine veebiruumi
15.00-16.30 koolitus (praktiline töötuba)

16.30-16.45 paus

16.45-18.15 koolitus (praktiline töötuba)

Koolitus sisaldab:

Koolitus on üles ehitatud praktilise ja osalejaid kaasava töötoana, mis sisaldab:

*koolitaja poolt teemade mõtestamist;
*juhendatud harjutusi enda tööelu analüüsimiseks ja soovitud muudatuste kavandamiseks;
*osalejate omavahelist kogemuste jagamist.

Tööelu disainimise teemad, millele koolitusel keskendume:

Minu fookus ja sihid –  mis on mulle mikroettevõtjana enda tööelus hetkel oluline: võtmeteemad, millele fookus võtta. Kas minu karjäärisihid = minu ettevõtte sihid?

Minu erinevad töised ja muud elurollid – milline on tänane pilt erinevate rollide vaates: kuhu läheb minu aeg ja energia? Mis osas on hästi, mis osas soovin teistsugust pilti luua?

Minu tegevused ja tööelu rütm – kuidas jaotan erisuguseid tegevusi, et kujundada sobiv töine rütm ja toetavad rutiinid. Kas pean mikroettevõtjana kõigega ise hakkama saama?

Isiklikud väljakutsed ja kollektiivne mastermind – milliste tööelu korraldamise teemade osas tahaks teiste mikroettevõtjate kogemusi kuulda. Soovitusi ja ideid osalejatelt üksteisele mikroettevõtja argielust.

Õppematerjalide kirjeldus: osalejatele jagatakse koolitusel kasutatud materjale, sh slaidid ja töölehed.

Koolitaja tutvustus: 
Anna Gramberg on vabakutseline karjäärinõustaja ja koolitaja, tegutsedes ka ise täna mikroettevõtjana (Tulevikupilt OÜ) ning katsetades portfoolio tüüpi karjääri. Karjäärinõustamise valdkonnas on töötanud 2013.aastast, koolitanud karjääri kujundamise ja eneseanalüüsi teemadel täiskasvanuid ja noori. Koostööpartnerid on olnud näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tartu Kunstikool, Tartu Ülikool. Karjäärinõustajana toetab inimesi, kes otsivad tööelus uusi sihte, seisavad karjäärivalikute ees, soovivad endale sobivamat tööelu kujundada või suuremat karjäärimuutust teha. Annal on karjäärinõustaja tase 6. kutse ning ta on Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige. Loe lähemalt: www.annagramberg.com