Kuidas leida sobiv äripartner ning luua toimiv meeskond?

Ettevõtte aluseks on hästi toimiv meeskond ja tulemuslik meeskonnatöö. Koolitusel arutleme selle üle, kuidas leida enda kõrvale sobiv äripartner ja arendada meeskonnatööd nii, et see oleks tulemuslik ja koostöö toimiks. Millised on ettevõtja tüübid ja kuidas toimib nendevaheline sünergia?

 

Koolituse teemad:

  • Ettevõtluse väljakutsed ja nendega toimetulek – kas üksinda või mitmekesi?
  • Kuidas leida sobivat äripartnerit?
  • Ühiste väärtuste, tegevuspõhimõtete väljaselgitamine ja ühiste eesmärkide sõnastamine
  • Rollikokkulepped ja koostöö koordineermine
  • Meeskonna kujundamine alustavas ettevõttes – kellest ja kuidas alustada
  • Meeskonna tahte ja motivatsiooni juhtimine
  • Üheskoos eduni jõudmine

Koolituse viib läbi Margus Alviste

Margusel on rohkem kui 20 aastat kogemust strateegilise – ja üldjuhtimise, müügi ning enesejuhtimise teemadegal. Ta on teinud koostööd nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, avaldanud juhtimisalaseid artikleid ning olnud vastutavaks koostajaks raamatule „Organisatsiooni Käsiraamat“ (EAS). Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi ning juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid.

 

Osalustasu:

Loomeinkubaatori, Tartu LMK ja Tehnopoli inkubantidele tasuta.

Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, EFF disaineritele soodushind 20€+km

Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 25€+km

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.