Juhtimine väikeettevõttes

Väikeettevõtte juhtimise koolituse peaeesmärgiks on anda väikeettevõtete juhtidele teadmisi juhtimise põhiprintsiipidest ja meeskonnatööst väikettevõttes.

 

Enne koolitust saadetakse kõigile eelküsimustik, mille eesmärk on, et koolitusel osalejad saaksid anda omapoolse sisendi koolituse teemadesse ja koolitusel toimuvasse.

 

Juhtimiskoolituse tulemusena:

 • Osaleja mõistab juhi rolli väikeettevõttes.
 • Osaleja mõistab, millised juhtimisstiilid eksisteerivad ja millises situatsioonis/millise inimtüübiga millist stiili parimate tulemuste saavutamiseks kasutada.
 • Osaleja oskab seada eesmärke, viia need inimesteni ja panna meeskond ühise eesmärgi poole liikuma.
 • Osaleja oskab inimesi lähtuvalt nende väärtusestest motiveerida ning suurendada nende rahulolu.
 • Osaleja mõtestab tagasiside olulisust juhi töös ning teab, kuidas luua kultuuri, kus tagasisidestamine on igapäevane.
 • Osaleja teab, kuidas juhtida inimesi lähtuvalt nende tugevustest.
 • Osaleja oskab kasutada erinevaid juhtimise tööriistu organisatsiooni tulemuslikumaks juhtimiseks.

Koolituse ajakava:

 • 09.45-10.00 kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 I sessioon
 • 11.30-11.45 kohvipaus
 • 11.45-13.15 II sessioon
 • 13.15-14.00 lõunapaus
 • 14.00 -16.00 III sessioon ja kokkuvõte koolituspäevast

 

Koolituse viib läbi Signe Kiisk, kes on üks Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid loojatest ning juhib pereärina ka toitlustusettevõtet. Lisaks õpetab Signe gümnaasiumis psühholoogiat ja ettevõtlust, et inspireerida noori olema julgemad, ettevõtlikumad ja vabamad oma valikutes ning teadlikumad iseendast.

Signe on hariduselt psühholoog. Samuti on ta tudeerinud ärijuhtimist. Signe töötas aastaid rahvusvahelises suurettevõttes, kus kasvas teenindajast korporatsiooni peatreeneriks läbides aastate jooksul erinevaid juhtimistasandeid. Lisaks on Signel mahukas kogemus konverentside korraldamisel ja juhtimisel. Signe jaoks on koolitamisel oluline paindlik, personaalne ja terviklik lähenemine. Koolitajana peab ta oluliseks empaatiavõimet, õppija mõistmist ja samas oskust tulla toime erinevate vastuargumentidega. See loob aluse usalduslikuks suhteks koolitaja ja koolitatavate vahel ning annab võimaluse avatud diskussioonideks, mis omakorda aitab õpitut paremini kinnistada.

Osalemine:

 • Koolitus on mõeldud ainult Loomeinkubaatori programmides osalevatele ettevõtetele.
 • Kasvuprogrammi inkubantidele tasuta.
 • Teistele inkubantidele 45€+km.

Koolitus toimub Loomeinkubaatoris kohapeal (Veerenni24C). Kui kohapeal ei ole võimalik osaleda, siis anna teada oma konsultandile ja organiseerime veebiülekande.