Häkkerid või hooletus? Kuidas kaitsta enda ettevõtet ohtude eest küberruumis

Ettevõtted peavad tänapäeval arvestama kõiksugu majanduslike ja füüsilisest keskkonnast tulenevate riskide kõrval veel ohtudega küberruumis. Küberruumis võid sattuda nii otsese rünnaku alla või kogemata “pihta” saada, kui rünnatakse hoopis kedagi teist. Selleks, et end, oma kliente ja koostööpartnereid võimalikult hästi kaitsta, tuleks omandada selge pilt olukorrast küberruumis.

Koolitus annab ülevaate levinumatest ja kõige suuremate kahjudega küberrünnakutest ning sellest, millises küberruumis ettevõtted ja asutused tänapäeval tegutsema peavad. Samuti saab ülevaate sellest, millist rolli mängivad küberturvalisuses sinu töötajad, sina ettevõtjana, sinu äripartnerid ja Riigi Infosüsteemi Amet. Tutvustame põhimõtteid, mida rakendades on võimalik maandada küberriske sinule isiklikult ja sinu ettevõttele.

Läbides selle koolituse:

  • tead, millised on levinumad küberrünnakud ja petuskeemid ettevõtete suunas
  • oskad hinnata oma ettevõtte olukorda küberruumis ja vastupanuvõimet küberrünnaku puhul
  • oskad kasutada lihtsamaid meetmeid, et kaitsta ennast küberrünnakute eest
  • tead, kuidas küsida nõu ja abi, et kaitsta oma ettevõtet küberrünnakute eest

 

Koolituse kestus on 1 tund, millele järgneb 30-minutiline arutelu koolitajaga osalejate esitatud küsimuste üle.

Lauri Tankler

Lauri on aastaid Riigi Infosüsteemi Ametis juhtivanalüütikuna Eesti ja maailma küberintsidentide kohta teinud kokkuvõtteid ning nende trendide pealt omakorda korraldanud ennetuskampaaniaid nii eraisikute kui ettevõtete suunas. Nüüd hakkab ta üles ehitama üht uut osakonda teaduse, arenduse ja ettevõtluse valdkonnas. Eesmärgiks on siis innustada Eesti ettevõtteid ja Eesti ühiskonda toimetama küberturvalisemalt. Loe lisaks

 

Registreeri: https://digioskused.ee/koolitused/miks-ja-kuidas-kaitsta-oma-ettevotet-internetis/