Grupimentorlus: Turunduse planeerimine

Grupimentorluse eesmärgiks on saada tagasisidet ja mõtteid oma ettevõtte potensiaalse klientuuri, turunduslubaduse ja turunduskanalite valiku kohta.

Osalemise eelduseks on tehtud kodutöö, mis saadetakse eelnevalt emailiga.

Grupimentorlusele registreerida ei saa.  Juhul, kui oled osalemisest huvitatud, siis anna sellest teada oma konsultandile. 

Grupimentorluse viib läbi Loomeinkubaatori mentor Älian Mägi.

Grupimentorlus on formaat, kuhu on kutsutud väga väike hulk ettevõtjaid. Grupimentorluse algab sellega, et koolitaja tutvustab teooriat ja seejärel antakse igale osalevale ettevõtjale samal teemal tagasisidet. Väikeses grupis saavad kõik üksteise tegevustest õppida ja koos mõtteid lennutada

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.