Grupimentorlus: Investeeringute kaasamine

Heidi Kakko juhendatud grupimentorlusel saavad  osalejad lisateadmisi sellest, kuidas investeeringuid kaasata,  investoritega koostööd teha ja oma ettevõtet pitchida. Iga ettevõte valmistab kohtumiseks ette oma pitch decki ja esitab seda teistele kohalolijatele ning saab ka  individuaalset tagasisidet. 

 

Grupimentorlus on formaat, kuhu on kutsutud kuni kuus  ettevõtet. Väikeses grupis saavad kõik üksteise tegevustest õppida ja koos mõtteid lennutada. Iga osaleja saab tagasisidet nii eksperdilt kui ka teistelt osalistelt. 

Heidi Kakko on kogenud mentor ja investor, kes aitab ambitsiooniga ettevõtjatel kiiremini kasvada. Ta on juhtinud mitut investeerimisfondi (SmartCap Fund I&II, BaltCap Growth Fund) ja äriinglite võrgustikku EstBAN ning investeerib ka äriinglina idufirmadesse.

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.