Grupimentorlus: Google Analytics integreerimine kodulehele

Grupimentorlus on mõeldud neile inkubantidele, kellelel on soov Google Analytics kodulehega intergreerida. 

Mentorluse viib läbi Annika Roosmann. Senini on Annika töötanud nii suurte rahvusvaheliste kui ka väikeste Eesti klientidega, pakkunud stateegiat, planeerida kohaliku, sotsiaal-ja rahvusvahelistesse kanalitesse reklaami. Samuti omab Annika ka kõiki Google sertifikaate ning on sotsiaalmeedia vallas läbinud Blueprint koolituste sarja ja samuti valdab kõiki aspekte programmatiku(võrgustikureklaami) valdkonnas.

Grupimentorlus on formaat, kuhu on kutsutud väga väike hulk ettevõtjaid. Grupimentorluse algab sellega, et koolitaja tutvustab teooriat ja seejärel antakse igale osalevale ettevõtjale samal teemal tagasisidet. Väikeses grupis saavad kõik üksteise tegevustest õppida ja koos mõtteid lennutada

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.