Kokkulepped paberil: Juriidika – Osanikevahelised suhted ja lepingute koostamise alused

Juriidika seminaril räägime osanikevahelistest suhetest ja lepingute koostamisest.

Osanikevahelised suhted:

  1. Osanike leping – kellele ja milleks? Üldine ülevaade, miks lisaks põhikirjale on mõistlik teha ka osanike leping.
  2. Osanike lepingu sisu – kuidas käituda patiseisus, miks vältida 50-50 jaotust, väljumishorisondi paikapanemine, kuidas tagada kõigi panustamine ja kuidas vältida nn «dead equity» tekkimist, investeeringute kaasamise puhul: milliste küsimuste vetostamist vältida, millised on tavapärased investori nõudmised, millised mitte.
  3. Osanike ja juhatuse vahelised suhted, juhatuse vastutus.
  4. Grupistruktuur, selle head ja vead

Lepingute koostamine:

  1. Intellektuaalse omandi küsimused: kellele läheb üle intellektuaalne omand, millistel tingimustel, millisel hetkel (loomine vs tasumine), millised õigused loovutatakse/litsenseeritakse.
  2. Raamleping vs igakordne leping: eelised ja puudused
  3. Tööde vastuvõtmine ja puuduste kõrvaldamine
  4. Vaidluste lahendamine: kohus vs arbitraaž

Seminari viivad läbi vandeadvokaat Kati Pino ja jurist Vladislav Linko Hedman Partners advokaadibüroost. 

Kati Pino osutab startup’idele õigusabi kõikides äriühinguõiguslikes ja lepingulistes küsimustes, sealhulgas põhitingimuste kokkulepete (term sheet), investeerimislepingute, konverteeritavate laenude või muude osaluseks konverteeritavate võlakirjade, osanike või aktsionäride lepingute, optsioonide, osaluse tabelite (cap table), piiriüleste ühinemiste, grupi restruktureerimiste, teise jurisdiktsiooni üleviimiste (flips) jt küsimustes.

Samuti nõustab ta ettevõtjaid erinevates intellektuaalomandi küsimustes kaubamärkidest sotsiaalmeedia varadeni, ning tagab selle, et kliendi intellektuaalomandi portfell oleks hästi koostatud, toimiv ja oskuslikult juhitud.

Vladislav Linko abistab advokaate peamiselt infotehnoloogia, intellektuaalomandi ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes. Eelnev töökogemus on aidanud Vladislavil saavutada märkimisväärset kogemust EL õiguse alal. Lisaks sellele ta on esindanud Tartu Ülikooli ELMC harjutuskohtuvõistlusel Leidenis.

 

Osalustasu:

Loomeinkubaatori, Tartu LMK ja Tehnopoli inkubantidele tasuta.

Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, EFF disaineritele soodushind 20€+km

Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 25€+km

 

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.