Ärimudeli praktikum

Ärimudeli praktikum võimaldab kokku võtta kõik varasemalt õpitu ja saada tagasisidet oma ärimudelile. Praktikumis osalemise eelduseks on täidetud ärimudeli canvas ja osalemine põhikoolitusprogrammis.   

 

Praktikumi formaat: Iga ettevõte tutvustab oma ärimudelit grupile (5-minuti jooksul) ja seejärel vastab tekkinud küsimustele 10-minuti jooksul (maksimaalselt 4 küsimust saalist). 

Praktikumi tulemusena saame tagasidet ome ärimudelile nii koolitajalt kui teistelt osalejatelt ning ideid sellest, kuidas oma ärimudelit täiendada ja edasi arendada.  

 

Ärimudeli praktikumis saavad osaleda vaid programmis olevad ettevõtjad.  

 

Ärimudeli praktikumi viib läbi Loomeinkubaatori mentor Kari Maripuu.