Oleme oma ligikaudu 10 tegevusaasta jooksul kaasa aidanud üle 300 ettevõtte sünnile ja edukale arengule. Täna on inkubaator kasvulavaks ligikaudu 40-le ettevõttele, kellest valdav enamus tegutseb disainiga seotud ärivaldkondades.

Inkubatsiooniteenuse raames pakume Sulle individuaalset kuni 24-kuu pikkust arenguprogrammi, kus Sulle on toeks inkubaatori konsultandist ja meie ärimentoritest koosnev nõustamismeeskond. Iga kuue kuu tagant viime läbi vahehindamise, mille raames hindame Sinu ettevõtte senist progressi ja analüüsime tulevikuväljavaateid.

Inkubatsiooniteenus on
tasuline – 75€/kuu,
esimene poolaasta
soodushinnaga 50 €/kuu.

24

kuud
Sihtgrupp

Ootame arenguprogrammiga liituma selliseid ettevõtjaid, kes tahavad luua midagi unikaalset ja omanäolist, omavad ambitsiooni leida oma loomingule äriline väljund ja soovivad laieneda välisturgudele.

Meie omalt poolt lubame, et aitame Sul oma tootega turule tulla, leiame selleks sobivaima ärimudeli ja toetame Sind ekspordiga alustamisel.

Meiega liitumiseks täida ära avaldus, millele järgneb kohtumine inkubaatori meeskonnaga, kes annavad esmase tagasiside selles osas, kas inkubatsiooniteenuse raames on koostöö võimalik. Positiivse otsuse korral tuleb Sul teise etapina läbida meie hindamiskomisjon, mida viime läbi jooksvalt vastavalt laekunud avalduste arvule.

ESITA AVALDUS

Ootused liitujale

Meie fookuskliendiks on vähem kui 24-kuud tegutsenud tootvad disainerid ja digitaalse sisu loomisega tegelevad loovinsenerid:

— kes on kõrge erialase kompetentsiga
— kes on teostanud esimesed müügid ehk on valideerinud turunõudluse
— kelle toodete väärtuspakkumine ja konkurentsieelis on selgelt tuvastatav
— kellel on ambitsioon viia ettevõte rahvusvahelisele turule.

Erandkorras võtame vastu ka selliseid projekte, mis pole käivet tekitanud, kuid mille eesotsas on kõrgelt motiveeritud ja kasvuambitsiooniga ettevõtjad.