Kati Pino

20. märts 2020

Oma igapäevatöös nõustab Kati nii alustavaid ettevõtjaid kui sariettevõtjaid äritegevust puudutavates küsimustes. Olgu teemaks osanikevahelised suhted, intellektuaalse omandi kaitsmine ja portfoolio koostamine, partnerlussuhted või investeeringute kaasamine, Kati oskab lahendada kõik esilekerkivad küsimused. Lisaks tegutseb Kati mentorina mitmetes kiirendiprogrammides, annab loenguid ettevõtluse alustamise osas ja kuulub ettevõtlike noorte organisatsiooni JCI Toompea.

Teemad, millega Kati saab aidata:

  • Ettevõtte asutamine ja koproratiivne ülesehitus;
  • Intellektuaalse omandi kaitsmine ja portfoolio koostamine;
  • Lepingute koostamine;
  • Investeeringute kaasamine;
  • Igapäevases äritegevuses tõusetuvad õigusküsimused;
  • Optsioonifond ja töötajate motiveerimine optsioonidega.