Kari Maripuu

12. nov 2018

Kari tegeleb ettevõtlusega üle 20-aasta ja seda peamiselt tehnoloogia valdkonnas, kuid kogemusi on omandatud ka palgatöötajana suurettevõtetes Telia ja IBM. Tema 2010. aastal asutatud tarkvara ettevõte Brightspark on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse mitmetel ettevõtluskonkursil. 2020. aastal tehtud äristrateegia muudatus tõi ettevõtte Ajujahi kaamerate ette ning samuti läbiti edukas raha kaasamise faas, et toetada ettevõtte tootearendust ning rahvusvahelistumist.

Kari tugevused on personaalmüük ja müügi juhtimine, ettevõtte strateegiline juhtimine, teenuste eksport ja finantsplaneerimine. Ligi 20-aastane juhtimiskogemus on õpetanud Karile väga erinevaid juhtimisülesandeid ning andnud hindamatu pagasi erinevates olukordades äri arendamiseks. Kari on alates 2012. aastast olnud mentoriks EAS Ärimentorprogrammis ja Ajujahis ning viimased aastad aitab kaasa alustavatele ettevõtetele ka Tallinna Loomeinkubaatoris.

Teemad, millega Kari saab aidata:

  • strateegiline juhtimine
  • personaalmüük ja kliendisuhted
  • toote või teenuse omahinna kujundamine
  • ettevõtte äritegevuse eelarvestamine

Kari jaoks on oluline, et alustavad ettevõtted saaksid tuule tiibadesse, looksid uusi töökohti ning tooksid turule uusi ja huvitavaid tooteid ja teenuseid.