Loomeinkubaatori rahalise toetuse eksporttegevuse hoogustamiseks sai Kõnekindlus

17. nov 2022

Loomeinkubaatori kuni 5000 euro suuruse toetuse välisturgudele sisenemiseks sai inkubant Kõnekindlus. Ekspordiplaanide puhul hindas komisjon ekspordiprojekti realistlikkust, ettevõtte tegevusajalugu, väärtuspakkumist, sihtgrupi ja müügistrateegia valikut, meeskonda ja projekti eelarve asjakohasust. 

Ekspordiplaane hindas hindamiskomisjonis, kus osalesid Krista Kink, Ruth Helene Melioranski, Kari Maripuu ja Helen Lang. Komisjonile esitlesid oma plaane inkubandid Kõnekindlus ja Rookroon. Enne komisjoni hindas ja andis esmastele ekspordiplaanidele tagasisidet Loomeinkubaatori meeskond.

Hindamiskomisjon otsustas anda rahalise toetuse eksporttegevuse hoogustamiseks Kõnekindlusele, kellel on plaan siseneda Saksamaa turule. Kõnekindlus toodab laste kõne arendavaid õppemänge. Kõnekindluse asutajateks on 2 väikelastega ema ning uue liikmena liitus 2022. aastal samuti kolme väikelapsega ema. Lisaks positiivsele tagasisidele klientide käest on Kõnekindlus jõudnud ka Ajujahi TOP9 tiimi hulka.

Kõnekindluse ekspordiplaani tugevuseks hindas hindmaiskomisjon selle jaoks tehtud eeltööd ja kindlat eesmärki. Samuti on ettevõttel leitud kohapeal spetsiifikale vastav koostööpartner, kes tegevusi aitab ellu viia. Planeeritavatest kuludest saab eksporditoetusega katta kuni 80%.

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on oma tegevuse jooksul alates 2006. aastast otseselt või kaudselt mõjutanud enam kui 1000 ettevõtja äritegevust läbi nõustamiste, inkubatsiooni ja ekspordisuunaliste välistegevuste. Loomeinkubaator on alates 2014. aastast toetanud ettevõtete välisturgudele sisenemist ja rahalist tuge selleks on saanud senini 17 ettevõtet. Varasemalt on eksporditoetuse saajateks olnud näiteks KIRA, Berrichi, Triibuvineer, SOMA Jewellery, Craftory, GoWorkaBit, Hoopy, Maru VR.

Kõnekindluse tiim