Rohelisest ideest äriks! Toote elukaare disainimine ringmajanduses

Toote elukaare disainimine ringmajanduses

Kaasaegne disain ei ole enam ainult inimkeskne, vaid ka loodust hõlmav ja kestlikkusega arvestav. Kuna 80% toote keskkonnamõjust otsustatakse ära toote disainifaasis, vaatame detailselt mis valikuid me kohe alguses üldse teha saame kui toodet planeerime. Või kuidas me saaksime juba olemasolevat toodet paremaks teha. 

Disainivõimalusi ja vajadusi käsitleme nii suure pildi tasemel, kui lähme ka konkreetsete toodete varal praktikasse. Käsitluses toetume läbivalt toote elukaarele ning süsteemivaatele. Osalejad saavad juhendatult analüüsida oma tooteid või omandada kogemust mõne teise toote varal. Selleks, et tekiks tervikpilt kuidas panustada ringmajandusse orienteerub osaleja koolituse lõpuks: 

 • Ringmajandust toetavates süsteemides
 • Uut tüüpi infovajadusest toote kohta
 • Enim mõju omavates disainistrateegiates

Koolitus annab oskuse küsida õigeid küsimusi ning juba iseseisvalt leida endale vajalikke vastuseid.

Koolituse viib läbi Markus Vihma. Markus aitab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalaste võimaluste leidmisega ning ringmajandusliku väärtusloomega. Tal on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarendusega üle maailma, sh Fortune 500 ettevõttele.

 

Koolitus on osa Rohelisest ideest äriks! sarjast.

Miks peaks tänane äriidee olema roheline? Kuidas seda ideed ellu viia? Rohelisest ideest äriks! koolitussarja eesmärk on tutvustada alustavatele ettevõtjatele kestliku ettevõtluse põhimõtteid, seejuures jagades ettevalmistavaid teadmisi äri edukaks alustamiseks.

Koolitussarja käigus aitame äriideed hinnata, räägime ringmajanduslikku ettevõtlust toetavast võrgustikust, mis soodustab jätkusuutliku äri kasvu ning erinevatest disainistrateegiatest. Lisaks vaatame, kuidas saada oma ettevõttele rahastust, ehk millised on vastutustundlikud rahastamispõhimõtted (ESG).

Lõpuks õpime, kuidas oma roheline ja jätkusuutlik ettevõte kasumisse arvutada. Lisaks koolitustele on ettevõtetel suurepärane võimalus saada individuaalsel konsultatsioonil tuge ja teadmisi ettevõttele vajalike tegevuste efektiivseks rakendamiseks.

 

Ajakava:

Rohelisest ideest äriks! koolitussari toimub 27.04.2022 – 25.05.2022

Programm on mõeldud kõigile neile, kes on ettevõtlusega alustamas ning kellel on olemas esmane äriidee. Ootame seminaridele alustavaid ettevõtjaid, aga ka neid, kes juba tegutsevad, kuid tahavad oma ettevõttesse uusi teadmisi investeerida. 

1. koolitus: Toote elukaare disainimine ringmajanduses 

Kaasaegne disain ei ole enam ainult inimkeskne, vaid ka loodust hõlmav ja kestlikkusega arvestav. Kuna 80% toote keskkonnamõjust otsustatakse ära toote disainifaasis, vaatame detailselt mis valikuid me kohe alguses üldse teha saame kui toodet planeerime. Või kuidas me saaksime juba olemasolevat toodet paremaks teha. 

Disainivõimalusi ja vajadusi käsitleme nii suure pildi tasemel, kui lähme ka konkreetsete toodete varal praktikasse. Käsitluses toetume läbivalt toote elukaarele ning süsteemivaatele. Osalejad saavad juhendatult analüüsida oma tooteid või omandada kogemust mõne teise toote varal. Selleks, et tekiks tervikpilt kuidas panustada ringmajandusse orienteerub osaleja koolituse lõpuks: 

 • Ringmajandust toetavates süsteemides
 • Uut tüüpi infovajadusest toote kohta
 • Enim mõju omavates disainistrateegiates

Koolitus annab oskuse küsida õigeid küsimusi ning juba iseseisvalt leida endale vajalikke vastuseid.

Koolituse viib läbi Markus Vihma. Markus aitab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalaste võimaluste leidmisega ning ringmajandusliku väärtusloomega. Tal on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarendusega üle maailma, sh Fortune 500 ettevõttele.

 

2. koolitus: Rohelise äriidee valideerimine

Tänapäevale iseloomulik erakordselt kiire majanduskeskkonna muutumine pakub ettevõtjale väljakutseid rohkem, kui kunagi varem. Selleks, et aru saada, millisele turule siseneda, millist ärimudelit rakendada, millist probleemi tarbija eest ära lahendada, on oluline mõista innovatsioonieksperimente ja osata neid ka rakendada. 

Eesmärk on anda õppijale praktilised tööriistad ja teadmised, kuidas oma rohelist ideed ja probleemi valideerida, et teha võimalikult palju teadmistel (mitte arvamustel) põhinevaid ärilisi otsuseid.

Koolitusel katame järgnevad teemad:

 • Innovatsioonieksperimendid ja nende abil äriidee/probleemi valideerimine
 • Digitööriistad turu ja hinnastamise analüüsiks
 • Probleemi defineerimine ja lahenduse prototüüpimine

Iga õppija saab kaasa koolitusel kasutatavad slaidid ja lõuendid. 

Koolituse viib läbi Anu Ruul

Anu Ruul on Eesti üks kogenumaid start-up ja innovatsiooniprotsessi lektoreid. Tal on pea 10 aastat reaalset projektijuhtimise- ja ettevõtluskogemust. Anu konsulteerib erasektori ettevõtetes innovatsiooniprotsessi läbiviimist ning on EBS Executive MBA tippjuhtide programmi ja Rohetiigri Akadeemia innovatsioonimoodulite lektor. Anu Ruul on külalislektorina üles astunud maailma tippülikoolide tudengite ees USA’st (Brown University, Ivy League) ja Prantsusmaalt (Rennes School of Business ning IÉSEG).

Tal on magistrikraad ettevõtluses Estonian Business School’ist. Anu Ruul on kirglik innovatsiooniprotsessi fänn. Anu usub, et ettevõtja ning juhi teadlikkuse tõstmine innovatsiooniprotsessidest ja valideerimisest on suure positiivse mõjuga kvaliteetsete äriotsuste tegemisele. 

 

3. koolitus: Kuidas arvutada ettevõte kasumisse?

Koolituse läbija saab ülevaate, kuidas arvutada toote omahinda ja kuidas juhtida ettevõtet nii, et peale tegevusrõõmu lõpeb ettevõtte majandusaasta ka kasumiga. Teeme paari-kolme ettevõtte reaalse toote näitel läbi praktilise omahinna arvutamise.

Koolitusel leiame vastused järgmistele küsimustele ja kõik osalejad saavad kaasa Excelipõhise eelarve põhja, mille baasilt luua oma ettevõtte praktiline finantsplaan.

 • Millistest hinnakomponentidest toode koosneb?
 • Kuidas eristada otseseid ja kaudseid kulutusi?
 • Ka ettevõtja aeg on kulu! Kuidas arvestada omaniku tööaega omahinna kalkuleerimisel?
 • Kuidas eelarve aitab asju järje peal hoida ning kuidas seda koostada?
 • Kuidas koostatud eelarvet kasutada igapäevaste juhtimisotsuste tegemisel?

Koolituse viib läbi Loomeinkubaatori ärimentor Kari Maripuu.

 

4. koolitus: Millised regulatsioonid ettevõtjaid homme mõjutavad?

Rohelist ettevõtlust toetavad ja suunitlevad aina enam seadusandlus ja regulatsioonid.

Vastutustundliku rahastamise põhimõtete juurutamine on aktuaalne teema ka Eesti ettevõtlusmaastikul. Vastutustundlikud rahastamispõhimõtted ehk ESG-d keskenduvad keskkonnale (Environment), sotsiaalsetele aspektidele (Social) ning juhtimisele (Governance).

Mitmed investorid ja ettevõtjad on need juba oma investeerimispoliitikasse integreerinud ja teised töötavad hetkel selle kallal. 

Regulatsioonide ja aruandluse koolitusel avame sissejuhatuseks:

 • Miks on ESG/jätkusuutlikkuse aruandlus ettevõtjale oluline? Mis on aruandluse eesmärk jätkusuutliku ettevõtluse puhul?
 • Mis on põhilised trendid ESG aruandluses?
 • Milline on ESG aruandluse hetkeseis Eestis (Sustinere iga-aastase aruandlusuuringu tulemuste põhjal)?

Sellest kontekstist lähtuvalt, tutvustame: 

 • Millised on uued regulatsioonid, mis ESG aruandlust mõjutavad/hakkavad mõjutama?
 • Milliseid võimalusi pakuvad uued aruandlusregulatsioonid ettevõtetele? 
 • Millistest standarditest/raamistikest ettevõtjana veel lähtuda?
 • Tutvustame häid ESG aruannete näiteid  

Koolitajad: 

Markus Kivimägi (ESG aruandluse ekspert). Markus aitab ESG aruandluse eksperdina ettevõtetel hinnata ja raporteerida nii keskkonna- kui ka sotsiaalset mõju. Hariduselt on Markus keskkonnatehnoloog (BSc), hetkel omandab magistrikraadi keskkonnatehnika ja juhtimise alal.

Els Heile (Regulatsioonide ja ESG ekspert). Els toetab ettevõtteid jätkusuutlikkuse regulatsioonide mõistmisel ning ESG strateegiate loomisel. Els on lõpetanud magistriprogrammi International Human Rights Law, keskendudes vastutustundliku ettevõtluse standarditele ja praktikatele.

 

Formaat: Hübriidis

 

Osalustasu:

Kogu programmi hind 65€+km (registreerides vali kogu programm või eraisiku puhul eraisik)

Ühe koolituse hind 25€+km (ei sisalda konsultatsioone – registreerides vali üks koolitus)

Partneri hind 20€+km

Loomeinkubaatori, Tartu LMK, Pärnumaa inkubaatori ja Tehnopoli inkubantidele tasuta.

 

Hind sisaldab:

 •   4 seminari, kus on ühendatud teooria ja praktiline osa
 •   1 individuaalne konsultatsioon

Koolitussari on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.