Töötuba: Toode ja selle disain

Koolituse eesmärk on toetada alustavaid tootearendajaid ja ettevõtjaid oma disainistrateegia ja  disainiprintsiipide loomisel ning disainijuhtimise ja tootedisaini võimaluste rakendamisel oma ettevõtte eduks.

 

Koolitusel saab osaleja ülevaate disainijuhtimise ja tootedisaini kaasaaegsetest lähenemisviisidest ja problemaatikatest ning praktiseerida äriliselt edukate toodete disainimist toetavaid süsteemseid mudeleid ja tööriistu sh kestlike printsiipide mitmekesistamist ettevõttes. Koolituse tulemusena on osaleja saanud analüüsida oma ettevõtte tooteportfelli disaini perspektiivist ning kujundada äristrateegiat toetavad disainistrateegia ja -printsiibid oma uute toodete ja tooteportfelli disainimiseks.

Koolitus õpetab arvestama tootedisaini üldisi seaduspärasusi ja disaini mõjutavaid tegureid. Koolitus aitab osalejatel jõuda disainerliku mõtteviisini, kuidas hea disain saab olla osa edukast äristrateegiast ehk disainiteadlikult arendatud tooted aitavad juhtida ettevõtet äriliste eesmärkide saavutamiseni.

Töötoa sihtrühmaks on alustavad füüsilisi tooteid arendavad ettevõtjad, kes tunnetavad vajadust süsteemsema (toote)disaini käsitluse ning disaini äriliste ja kestlikemate eesmärkidega sidumise vastu.

 

Koolitusel praktiseerime disaini juhtimise tööriistu osalejate endi näidete põhjal. Töötuba koosneb 1 koolituspäevast, mis on lõunapausiga jaotatud kahte ossa.

Teemad koolitusel:

  1. Disaini olemus, väärtus, liigid, protsess.
  2. Kasutajakeskne disain. Kasutajakogemuse analüüs. Kasutajagruppide kaardistamine.
  3. Konkurentide ja turu analüüs disaini perspektiivist. Positsioneerimine.
  4. Disainivisiooni ja -strateegia loomine. Disainiprintsiibid toote ja tooteportfelli/kollektsiooni arendamiseks.
  5. Tootedisaini kihtide mudel: tähendusest stiilini.
  6. Kestliku disiani spekter ja oma positsiooni teadlik tugevdamine läbi strateegiliste valikute.

*Ettevalmistus:

Palun kaardista ära oma ettevõtte praegused müügikanalid, kellele on tooted suunatud ja keda näed oma konkurentidena. Konkurendid ja müügikanalid palun esitada skemaatiliselt või loeteluna, sihtgrupi osas võid koostada ka vabas vormis kirjutise, mis võiks piirduda maksimaalselt 300 sõnaga. Edasta dokument 1.märtsiks kell 12.00 monika@inkubaator.ee.

 

Tootearenduse töötoa viivad läbi Piret Puppart ja Ruth Helene Melioranski. 

Ruth Helene Melioranski on disainer, kes on üle 20 aasta disaininud tooteid, keskkondi, teenuseid ja viimasel 10 aastal süvendatumalt arendanud disainistrateegiaid ja teinud kasutajauuringuid. Lisaks tööle disaini- ja arhitektuuribüroo Meliorad partnerina, on Ruth töötanud ja teinud koostööd ka mitmete välispartneritega Türgis, Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Soomes ja mujal. Ruth töötab ka disainiteaduri ja õppejõuna EKAs ja TTÜs ning peab disainijuhtimise, teenusedisaini ja disainiteooria loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Piret Puppart on moedisainer, kellel selja taga 11 aastat kogemust moetööstuses ning 6 akadeemilises maailmas. Varem Baltika Grupis Montoni naisterõivaste disaineri ja peadisaineri rolli kandnuna on tal pikaajaline erialane kogemus tööstuslikus disainis, millele on lisandunud Montoni egiidi alt loodud kollektsioonid nii Eesti kui Läti olümpiakoondistele kui ka isiklik brändiloome ja disain personaalklientidele.

Pireti praegune kestlikule arengule keskendunud ettevõte Cervo Volante tegutseb Šveitsis ning tegeleb metsikute hirvenahkade väärindamisega erinevates tootekategooriates. Paralleelselt toimetab Piret Eesti Kunstiakadeemia professori ja moeosakonna juhatajana, keskendudes oma töös kultuurilise jätkusuutlikuse teemadele ning koostööle nii välispartneritega ettevõtlusest kui rahvusvaheliste ülikoolidega.

 

Formaat: kohapeal

Osalustasu:

Loomeinkubaatori, Tartu LMK ja Tehnopoli inkubantidele tasuta.

Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, EFF disaineritele, Loomeinkubaatori üürnikele soodushind 70€+km (registreerides vali partner)

Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 80€+km

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.