Ringmajanduse konverents 2022: Ringiga edasi

Konverents on korraldatud Keskkonnaministeeriumi poolt

Keskkonnaministeerium ootab Sind 19.–20. jaanuaril 2022 osalema järjekorras juba kolmandale ringmajanduse konverentsile, et üheskoos jagada saadud kogemusi ning seada sihte tuleviku väljakutsete lahendamiseks. Konverents toimub esimest korda osalejatele veebiülekandena ning konverentsi saab vaadata mugavalt kodust või kontorist – sel korral toome esinejad läbi ekraanide Sinuni otse Ida-Virumaalt, Narvast. 

Ringmajandus ei ole enam kauge abstraktne tulevikuteema vaid see peaks olema iga kaasaegse ettevõtte äristrateegia alguspunkt. See leiab aset praegu, siin, nüüd ja kohe ning sellega tegelemine on konkurentsieelis, et mitte öelda ellujäämisstrateegia. Ringmajanduse ärimudelile üleminek hõlmab tervet ärikeskkonda – see puudutab paljusid erinevaid osapooli ning eeldab läbimõeldud protsesside disainimist ja juhtimist. Ringmajanduse põhimõtete kohaldamine tootmisprotsessidele võib tunduda pikem tee, ent selleks, et minna edasi, on vaja astuda julgeid samme. 2022. aasta ringmajanduse konverentsi “Ringiga edasi“ eesmärk on julgustada ettevõtjaid seda teekonda ette võtma ning neid samme astuma. Samuti aidata neil näha ringmajanduses võimalust oma äri arendamiseks ning juba ühiskonnas ja keskkonnas aset leidvate muutustega kohanemiseks.

Konverentsil tutvustame ettevõtete ressursitõhususe meetme projekte ja ringmajanduse poliitika suundasid, esitleme asjakohaseid praktikaid ja innovaatilisi protsesse ning toome inspireerivaid näiteid, mis on abiks teiste kogemustest õppimiseks. Esimesel päeval toimuvad ettekanded ja paneelarutelud, teisel päeval saab osaleda töötubades ja seminarides. Konverents on eesti keeles, väliskülaliste ettekanded on inglise keeles. Konverentsist saab osa võtta ka eesti-, vene- ja viipekeelse sünkroontõlkega. Konverentsil osalemine on tasuta.

Registreeru, kui oled:

  • tegevjuht, finantsjuht, kvaliteedijuht, keskkonnajuht, tootmistehnoloog või (toote)disainer
  • ettevõtja, kes on huvitatud uudsetest tootmise tõhustamise võimalustest
  • ettevõtja, kes soovib rohkem teada erinevate finantseerimise võimaluste kohta
  • ettevõtja, kes soovib lineaarmajanduse ärimudelilt üle liikuda ringmajanduse ärimudelile
  • ringmajanduse huviline

Lisainfo: https://ringigaedasi.ee/