Kuidas arendada ettevõtet ringmajanduse põhimõtteid silmas pidades?

Ringmajandus on juba muutunud teemaks, millest ei saa mööda vaadata – seda eriti just ettevõtte äritegevuse ülesehitamisel ning edendamisel. Ringmajanduse eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine esmase toorme kasutusest ning samal ajal luues võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem.

Ringmajandus on tõhus alternatiiv valitsevale lineaarsele majandusmudelile ehk „tooda-tarbi-viska minema“, mis vajab suurt kogust sisendit ning tekitab ühtlasi palju kasutuid jäätmeid. Ringse majandusmudeli rakendamisega kaasnevaid positiivseid tulemeid on rohkem kui küll, alustades meie planeedi keskkonnaseisundi parendamisest ning lõpetades majanduslikult kuluefektiivsete lahendustega.

Ringmajanduse koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad tõsta oma teadlikkust, kuidas globaalsed väljakutsed (fokusseeritult keskkonnaprobleemid) on seotud ettevõtete igapäevase tegevusega ning kuidas ringmajanduse kontseptsioonide rakendamine võiks olla jõukohane igale ettevõttele.  

Koolituselt saab:

  • ülevaate meie igapäevast elu- ning ettevõtluskeskkonda mõjutavatest globaalsetes väljakutsetest ja trendidest;
  • laiema arusaama meid enim puututavatest keskkonnaprobleemidest;
  • teadmise ringmajanduse olemusest, põhimõtetest ja rakendatavusest ettevõtetes;
  • inspiratsiooni headest ringmajanduse praktikatest Eestis ja laiemalt.

Koolitusel osalenu saab ülevaate, millised on olulised trendid keskkonna- ja täpsemalt kliimaküsimuste suunal ning miks on ringse majandusmudeli rakendamine oluline keskkonnale ja samal ajal väärtuslik ettevõttele.

Koolitus toimub veebis. Kõikidele registreerunutele saadetakse link.

Koolitust viivad läbi Hanna Soe ning Taavi Vaasma Sustinerest.

 

Hanna on hariduselt keskkonnatehnoloog, tööalane kogemus on juurde andnud hea ülevaade ELi õigusloome ja keskkonnaregulatsioonide kohta, sh horisontaalse teadmuse suundadest, mida Euroopa roheline kokkulepe täna mõjutab. Hanna tegutseb ettevõtte keskkonnamõjude tuvastamisel, sh teostab süsiniku jalajälje ning toote/teenuse olelusringi  hindamist.

Taavi on tegelenud keskkonnaalaste projektiga pea kümmekond aastat ja seda nii akadeemilise kui ka erasektori suunal. Fookuses on olnud jäätmete valdkond, tööstusettevõtete tööprotsesside kaardistamine ja analüüs ning ettevõtete kliimamõju hindamine.

Sustinere aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel luua jätkusuutlikke ärimudeleid ja -strateegiaid, juurutada vastutustundlikku juhtimiskultuuri ning liikuda otsustavalt süsinikuneutraalsuse suunas. Analüüsime, planeerime, viime ellu.

 

Osalustasu:
Loomeinkubaatori, Tartu LMK ja Tehnopoli inkubantidele tasuta.

Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, EFF disaineritele soodushind 20€+km

Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 25€+km

 

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.