Lepingute sõlmimine alustavale ettevõtjale

Lepingute teemaline koolitus annab ettevõtjatele ülevaate, kuidas ja millal sõlmida lepinguid töötajatega, partneritega ja allhankijatega.

Saame vastused küsimustele:

  • Miks on vaja teha lepinguid? Millal ei ole vaja teha lepinguid? 
  • Kust saada lepingu põhju ja saada nõu lepingute tegemisel?
  • Kuidas teha lepingud töötajatega? (Millised on erinevad võimalused/töövormid? Mida lepingute tegemisel silmas pidada? Mida kindlasti sätestada? Mis on ohud, mida silmas pidada? ) 
  • Kuidas teha lepinguid allhankijatega? (Millised on erinevad võimaluses/koostöövormid? Mida silmas pidada ja mis punkte lepingusse kanda? Mis on ohud?)
  • Kuidas teha lepinguid partnerite & edasimüüjatega? (Millised on erinevad võimaluses/koostöövormid? Mida silmas pidada ja mis punkte lepingusse kanda? Mis on ohud?) 

Koolitusel on võimalik küsida küsimusi just oma ettevõttest lähtuvalt.

Koolituse viib läbi vandeadvokaat Kati Pino Hedman Partners advokaadibüroost. 

Kati Pino osutab startup’idele õigusabi kõikides äriühinguõiguslikes ja lepingulistes küsimustes, sealhulgas põhitingimuste kokkulepete (term sheet), investeerimislepingute, konverteeritavate laenude või muude osaluseks konverteeritavate võlakirjade, osanike või aktsionäride lepingute, optsioonide, osaluse tabelite (cap table), piiriüleste ühinemiste, grupi restruktureerimiste, teise jurisdiktsiooni üleviimiste (flips) jt küsimustes.

Samuti nõustab ta ettevõtjaid erinevates intellektuaalomandi küsimustes kaubamärkidest sotsiaalmeedia varadeni, ning tagab selle, et kliendi intellektuaalomandi portfell oleks hästi koostatud, toimiv ja oskuslikult juhitud.

Osalustasu:

Loomeinkubaatori, Tartu LMK, Tehnopoli ja Pärnu Ettevõtlusinkubaatori inkubantidele tasuta.

Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, EFF disaineritele, Loomeinkubaatori üürnikele soodushind 20€+km (registreerides vali partner)

Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 25€+km

Formaat: Zoomis

 

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.