Latitude59: Intellektuaalse omandi kaitse – miks ja kellele?

Tallinna Loomeinkubaatoris toimub Latitude59 ametlik eelüritus.

Seminaril räägime loomevaldkonna intellektuaalomandi kaitse olulisusest ning põhitõdedest:

  • saame ülevaate intellektuaalomandi üldpõhimõtetest ja selle liikidest ning jagame praktilisi juhiseid, mida intellektuaalomandi kaitses silmas pidada;
  • tuletame meelde ning innustame enda ettevõtet ja oma loomingut kaitsma;
  • anname ülevaate teemaga seonduvatest veebilehtedest, kus igaüks saab juba registreeritud kaubamärke ja patente kontrollida;
  • räägime ka sellest, milliste kuludega tuleks arvestada intellektuaalomandi kaitsmisel;
  • toome näiteid erinevatest juhtumitest ja nende tagajärgedest.

Seminari viib läbi Loomeinkubaatori ärimentor Almar Sehver. Almar on intellektuaalomandi valdkonnas töötanud juristi ja patendivolinikuna üle 20 aasta. Almar on AAA patendibüroo partner ja abiks kaubamärkide, disainide, leiutiste (kasulikud mudelid ja patendid) registreerimisel, neist tulenevate õiguste kaitsmisel ning intellektuaalomandi alaste lepingute koostamisel. Almar on tegev ka Eesti Patendivolinike Seltsi juhatuses ning rahvusvaheliselt INTA liikmena.

Seminar toimub eesti keeles.

Seminar on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine.