Kuidas uurida kliendi vajadusi ja pakkuda väärtust?

Selleks, et pakkuda kliendile väärtust on oluline mõista, mida ta vajab ja väärtustab. Selle teada saamiseks peab kliendiga suhtlema ja õigeid küsimusi küsima. Kas sa tead, kes on Sinu ettevõtte klient ja mida ta väärtustab? 

Koolitusel käsitletavad teemad: 

  • Kliendi vajaduste selgitamine ja kliendiuuringu põhitõed 
  • Mis on persoona ja miks seda vaja on? 
  • Kliendiuuringu meetodid 
  • Väärtuspakkumise täiendamine 

 

Koolituse raames saavad osalised hea arusaama kliendiuuringu vajalikkusest ja esimesed suunised sellega alustamiseks. Sellele lisaks õpime, mis on persoona, teeme algust minipersoona loomisega ja lahendame paar kaasust. 

Koolituse viib läbi Loomeinkubaatori mentor Mari Arnover.  Mari Arnover on suure pildi nägija, kes suhtleb ja kuulab palju, näeb seoseid ja mustreid ning paneb need kokku strateegiaks. Tugevuseks on kiire disainmõtlemine, inimestega kontakti saavutamine, sõnastamise oskus, lahendustele orienteeritus ning varasemad kogemused erineval pool lauda – nii töö tellija kui teenusepakkuja poolel. Maril on praktilist kogemust turunduses üle 15 aasta ning teenusedisainis 10a ning igapäevaselt tegeleb oma ettevõttega Kliendiuuringud.ee. Ta annab külalislektorina brändijuhtimise ja teenusedisani loenguid magistrantidele TÜ Pärnu Kolledžis. 

 

Koolitus toimub Loomeinkubaatoris kohapeal (Veerenni 24C). 

Osalustasu: 

  • Loomeinkubaatori inkubantidele tasuta 
  • Ühe koolituse hind 40€+km (vali ettevõte/eraisik) 
  • Eelinkubatsiooni raames osalemine 120€+km (registreerides Eelinkubatsioon) 

 

PS! Koolitus on osa terviklikust sarjast ja suunatud eelkõige programmis osalevatele ettevõtjatele.