Kuidas ettevõtjana motivatsiooni hoida ja eesmärke saavutada?

Väikeettevõtjana tuleb võtta mitmeid rolle, sealhulgas ka eesmärgid leida, neid täita ja fookust hoida. Lisaks, on seejuures vaja ennast ise motiveerida ja distsiplineerida. Aeg- ajalt tundub see keeruline.

Koolitusel räägime motivatsioonist, distsipliinist, ettevõtja omadustest, eesmärgike seadmisest ja nende täitmisest.

 

Ning vastame alljärgnevatele küsimustele:

  • Mis on motivatsioon, kust see tuleb ja kuidas seda hoida?
  • Kuidas motiveerida ennast ja kuidas motiveerida teisi? 
  • Mis on eesmärgid olulised? Millised on hea eesmärgi tunnused?
  • Kuidas eesmärke püsitada ja neid saavutada?
  • Milliseid ajahaldusprogramme kasutada?
  • Eduka ettevõtja omadused?

 

Koolituse viib läbi Loomeinkubaatori mentor Margus Alviste. Margus on koolitajana tegutsenud 20 aastat, olles keskendunud strateegilise- ja üldjuhtimise, müügi ning enesejuhtimise teemadele. Ta on koostööd teinud nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, avaldanud juhtimisalaseid artikleid ning olnud vastutavaks koostajaks raamatule „Organisatsiooni Käsiraamat“ (EAS).

Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi ning juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid.

FORMAAT: HÜBRIID

Osalustasu:

Loomeinkubaatori, Tartu LMK, Tehnopoli ja Pärnumaa inkubaatori inkubantidele tasuta.

Loomeinkubaatori vilistlastele, TDH disaineritele, Kaubandustööstuskoja liikmetele, Tartu LMK vilistlastele, EFF disaineritele, Loomeinkubaatori üürnikele soodushind 20€+km (registreerides vali partner)

Kõik teised ettevõtted ja eraisikud 25€+km

 

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.