IDEEDESPRINT

Sul on ideid, kuidas suunata ja toetada ettevõtete ringmajandusele üleminekut? Soovid kaasa rääkida loodava ringmajanduskeskuse sisutegevuste kontseptsiooni loomisel? 

Sul on lennukad ideed, mis on oodanud teostamist?

Nüüd on selleks võimalus. Tule ja osale 11. veebruaril Ideedesprindil!

💡IDEEDESPRINT

Tallinna Loomeinkubaator on loomas loome- ja ringmajanduskeskust* (aadressile Poldri 3, Tallinn), mis on valdkonnas uute ideede ja võimaluste jagaja. Keskuse üks põhifookus on ringmajandusliku teadmise integreerimine ettevõtlusesse ja ärimudelitesse. 

Koostöös Tallinna Loomeinkubaatori ja Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) korraldatavate ideedesprindi eesmärgiks on saada täiendavat inspiratsiooni Tallinnasse loodava ringmajanduskeskuse sisuloomeks ringmajanduse valdkonnaga seotud teemade, meetodite, Eesti ja rahvusvaheliste edulugude ja innovatsiooni tutvustamisega ning teha seda läbi järgnevate väljundite:

 • püsi- ja ajutised ekspositsioonid
 • workshopid, seminarid, koolitused
 • sündmused
 • tooteesitlused
 • kiirendid, inkubatsioon
 • programmid
 • näitused
 • konverentsid jm.

Kogu inspiratsiooni loodava keskuse videost:

💡 KELLELE? Ideedesprindile on oodatud ringmajandusest teadlikud ja huvitatud üliõpilased. Ettevõtjad, kes juba ringmajandavad või kes soovivad olla oma tegevuses jätkusuutlikumad. Samuti ringmajanduse valdkonna eksperdid ja kõik huvilised, kellel on soov anda oma panus ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse suunas liikumisele.

Kõikidest osalistest moodustatakse 3-5 liikmelised meeskonnad. Eesmärk on meeskondades kokku tuua erineva tausta ja teadmistega inimesed, kelle koostööl võivad sündida just ootamatud ideed. Soovi korral saab ka juba meeskonnana registreerida. 

📍ASUKOHT: Ideedesprint toimub Mektorys, ruumis Innovation HUB.

🏆 Ideedesprindil on parimatele ka auhinnad: Latitude59 piletid, Tallinna Ettevõtluskeskuse poolt MELT 2023 piletid, Impact Day 2023 piletid, Tallinna Tehnikaülikooli eriauhind.

Samuti märgitakse ja tuuakse tööde autorid esile loodavas keskuses ja kommunikatsioonis.

💡 ESIALGNE AJAKAVA: 11.02.2023

 • 09.30 – 10.00 Osalejate kogunemine ja registreerimine koos kohvilauaga
 • 10.00 – 10.10 Ideedesprindi avamine ja tervitussõnad (Loomeinkubaatori juhataja Anu Lõhmus ja TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping)
 • 10.10 – 10.30 Ideedesprindi ajakava, lähteülesande ja eesmärkide tutvustus (Tallinna Loomeinkubaatori projektijuht Kristel Mõistus)
 • 10.30 – 11.15 Temaatilised lühiettekanded: 
  • Ringmajanduse parimad näited ja kuidas Sina saaksid olla üks nendest? (Krista Kupits, Keskkonnaministeeriumi nõunik)
  • Ringmajanduse mudelitest (Ulrika Hurt, TalTech Ärikorralduse instituut)
  • Disainisprindi harjutused (Rasmus Kalep, TalTech Uusettevõtluse keskus) 
 • 11.15 – 16.00 Meeskonnatööd (Suupisted ja lõuna)
  • 11.15 – 12.00 IDEESTA ehk Ideede kogumine ja esialgsete mõtete ajurünnak (kirjuta kõik ideed üles, loo mitmeid erinevaid võimalikke lahendusi)
  • 12.00 – 12.45 Lõuna catering
  • 12.45 – 13.15 OSTUSTA ehk lahendusideede valimine ja meeskond jätkab tööd süvitsi vaid väljavalitud ideedega
  • 13.15 – 15.00 LAHENDA väljakutseid vaid mõne tunniga
  • 15.00 – 15.15 Kohvipaus
  • 15.15 – 16.00 PITCHI LOOMINE ehk ettekannete/pitchide ettevalmistus (seejuures on oodatud ka täiendavalt juurde visuaalsed kavandid, mocups)
 • 16.00 – 18.00 GRANDE FINALE: kontseptsioonide esitlused
 • 18.00 – 18.30 Žürii hindamine
 • 18.30 – 20.00 Auhindamine ja tähistamine

 

👥 Ideedesprindil annavad nõu, suunavad ja aitavad meeskondi:

 • Krista Kupits, Keskkonnaministeeriumi nõunik
 • Külliki Kesa, Rohetiiger
 • Maria Kristiin Peterson, Eesti Kunstiakadeemia
 • Tiia Plamus, TalTech vanemlektor, programmijuht (materjalitehnoloogia) – Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor: Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
 • Ulrika Hurt, Tal Tech lektor – Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkond: Ärikorralduse instituut
 • Simo Ilomets, TalTech vanemlektor, programmijuht (hooned ja rajatised) – Liginullenergiahoonete uurimisrühm: Ehituse ja arhitektuuri instituut
 • Anu Lõhmus, Tallinna Loomeinkubaatori juhataja
 • Kristel Mõistus, Tallinna Loomeinkubaatori projektijuht
 • Helen Arme, Tallinna Loomeinkubaatori konsultant/projektijuht

 

💡 HINDAMISKRITEERIUMID

Ideedesprindil valminud ringmajanduskeskuse lahenduskontseptsioone hindab žürii 10-pallisel skaalal (kokku 40 punkti)  järgnevate kriteeriumide alusel:             

 • Lahenduse vastavus seatud eesmärkidele.
 • Lahenduse unikaalsus (uudsus ja innovaatilisus).
 • Lahenduse läbimõeldus ning kontseptsiooni terviklikkus (toimimise mudel, teostatavus).
 • Lahenduse esitlus ja ideede selgus.

 

 →TÄIDA REGISTREERIMISVORM SIIN ←

 

KORRALDAJAD:

Tallinna Loomeinkubaator pakub ettevõtjatele kuni 24-kuulist inkubatsiooniprogrammi, kus äri kasvamisse panustavad personaalne konsultant ja oma ala tippekspertidest mentorid. Lisaks korraldab Loomeinkubaator koolitusi, seminare, workshop’e, ühiskülastusi messidele. Lisainfo: https://inkubaator.tallinn.ee/ 

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja. Teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajana toob TalTech kokku teadlasi, üliõpilasi ja ettevõtjaid tervest maailmast.

Lisaküsimuste korral võta ühendust: kristel@inkubaator.ee; +372 52 11 524

*Loome- ja ringmajanduskeskus on hetkel nö töönimi.


 

KORRALDUSLIK INFO

 • Ürituse programm toimub täies mahus Mektorys, ruumis Innovation HUB.
 • Palun võta kaasa enda arvuti, sest meeskonna esitluse palume luua digitaalses formaadis (näiteks Power Point, Google Sheet, Prezi või muu digikeskkond).
 • Vähemalt 1 tiimi liige peab olema koha peal füüsiliselt, kes esitleb ka tiimi tööd. Juhul kui kõik meeskonnaliikmed ei saa osaleda kohapeal, siis võib meeskonna esindaja kaasata enda liikmeid tööfaasi aruteludeks ka online kanalite vahendusel. Aga kohapeal peab olema esindatud vähemalt üks meeskonnaliige, kes esitleb ka meeskonna tulemusi.
 • Ideedesprint toimub eesti keeles ja vajadusel saab grupitöö esitleda inglise keeles (team work and presentations are accpeted also in English!)

 

AUTORIÕIGUSED

Ideedesprindil  loodud lahenduste kasutamine korraldaja poolt ja sellega seotud õigused:

Ideedesprindil loodud teoste (ideed, lahendused, kontseptsioon, kavand vm) isiklikud autoriõigused kuuluvad nende autoritele sellise täpsustusega, et ideedesprindil  osalemisega autor:

 1. Annab Tallinna Loomeinkubaatorile õiguse:
  • teose täiendamiseks ja parandamiseks vastavalt Tallinna Loomeinkubaatori vajadustele, soovidele, eesmärkidele
  • teose kasutamiseks osaliselt Tallinna Loomeinkubaatori poolt valitud mahus.
 2. Loobub õigusest nõuda teose kasutamise lõpetamist. 
 3. Autorile säilib õigus autori au ja väärikuse kaitsele.

Tallinna Loomeinkubaatorile loovutatakse Ideedesprindil loodud teoste varalised õigused, mis lubab teoseid eksponeerida ja levitada, teha need üldsusele kättesaadavaks ja kasutada loodava ringmajanduskeskuse rajamisel ja sisustamisel.

Autoriõigusi teostab Tallinna Loomeinkubaator (SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid), kelle ülesandel, tellimisel või juhendamisel teos loodi.