Grupimentorlus: veebilehe kasutajakogemus

NB! Kohad täis!

Grupimentorlus on formaat, kuhu on kutsutud kuni viis ettevõtet, kes saavad ühise mentorluse raames individuaalset tagasisidet ja mõtteid nii oma ala eksperdilt kui ka teistelt osalejatelt. 

Priit Kallase juhendatud grupimentorlusel vaatame üheskoos ettevõtete kodulehti ja epoode ning otsime vastuseid järgnevatele küsimustele: Kas potensiaalne klient saab aru, kuhu ta on jõudnud? Kui hästi on kommunikeeritud ettevõtte väärtuspakkumine? Kas veebileht innustab inimest ostma? Kui lihtne on epoes liigelda ja seda kasutada? Mida võiks veebilehe puhul paremaks teha?

Kui osalejal on konkreetseid küsimusi, millele lahendust otsitakse, siis palume need eelnevalt ette valmistada.

Grupimentorlus on formaat, kuhu on kutsutud väga väike hulk ettevõtjaid. Grupimentorlus algab sellega, et koolitaja tutvustab teooriat ja seejärel antakse igale osalevale ettevõtjale samal teemal tagasisidet. Väikeses grupis saavad kõik üksteise tegevustest õppida ja koos mõtteid lennutada

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.