Grupimentorlus: Hinnastamine

Grupimentorluse läbija saab ülevaate, kuidas arvutada toote omahinda ja kuidas juhtida ettevõtet nii, et peale tegevusrõõmu lõpeb ettevõtte majandusaasta ka kasumiga. Teeme  praktilise omahinna arvutamise.

Grupimentorlusel osalejatel palume eelnevalt koostada tabel ettevõtte üldkuludest (kontori üür, sidekulud, palk + maksud, jne). Kui ettevõttel ei ole tegevusruume ja palgalisi töötajaid, siis palume ettevõtjatel mõelda samm oma ettevõtte arengus edasi ja prognoosida neid kulusid ette.

Teine ülesanne on toodeteva toote või teenuse hinnakomponentide väljatoomine. Alustades toormaterjali kulust ja tööjõust kuni pakendamise ja tarneni välja.

Selle materjali põhjal saame siis töötoas praktiliste näidete põhjal toote/teenuse hinnastamise läbi mängida.

Koolituse viib läbi Loomeinkubaatori ärimentor Kari Maripuu.

Grupimentorlus on formaat, kuhu on kutsutud väga väike hulk ettevõtjaid. Grupimentorluse algab sellega, et koolitaja tutvustab teooriat ja seejärel antakse igale osalevale ettevõtjale samal teemal tagasisidet. Väikeses grupis saavad kõik üksteise tegevustest õppida ja koos mõtteid lennutada

Käesolev seminar on toetatud projekti “Loomemajanduse ettevõtete konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse, ekspordivõimekuse ja teiste majandussektoritega koostöö arendamine 2020-2021” (EU53522) raames. Seminaril osalemine on osalevatele ettevõtetele käsitletav vähese tähtsusega abi saamisena.